Výpis systémových zpráv

Obec Kvasiny

Upozornění: Zadávací řízení bylo zrušeno
Datum uveřejnění 27.09.2012  
Datum zrušení
Datum zahájení zadávacího řízení 27.09.2012
Označení verze Aktuální  (05.10.2012 11:35:24)
Systémové číslo P12V00002691
Stav zakázka byla zrušena (Aktuální zadávací řízení)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Obec Kvasiny
Druh Služby
Popis Cílem a účelem územní studie je prověření a definování podmínek pro nové uspořádání plochy Z 1-5 (BI - bydlení – v rodinných domech - městské a příměstské) . Smyslem studie je prokázat možnost realizace záměrů na výstavbu staveb pro bydlení v rodinných domech v ploše Z1-5, případně pojmenovat problémy a stanovit další postup při jejich řešení tak, aby výstavba včetně související infrastruktury mohla být projednána v navazujícím řízení, kde budou stanoveny podrobnější požadavky a podmínky pro realizaci jednotlivých staveb.
Územní studie prověří v podrobnějším územně plánovacím podkladu podmínky řešené lokality, navrhne koncepci a řešení zástavby v souladu s koncepcí územního plánu. Studie prověří architektonické a urbanistické působení celku ve vztahu k okolní zástavbě za podmínky ochrany hodnot v území i jednotlivých hmot v území, prověří základní dopravní vztahy – dopravní napojení lokality na stávající dopravní systém obce a vnitřní organizaci území, resp. možnosti vnitřní dopravní obsluhy, možnosti napojení na sítě technické infrastruktury - prověří koncepci technické infrastruktury včetně případných přeložek sítí TI atd. Bude řešeno umístění staveb, zajištění podmínek pro dopravní napojení pozemků na veřejnou komunikaci a koridory dopravní a technické infrastruktury, dle podrobnějších požadavků na řešení uvedených v textu zadání. Studie bude sloužit jako podklad pro zpracování projektové dokumentace jednotlivých objektů a pro rozhodování stavebního úřadu.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 100 000,00 Kč
Druh ZŘ Veřejná zakázka malého rozsahu
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Hlavní místo plnění Královéhradecký kraj
Předmět CPV
  • Územní plánování a architektura krajiny
Datum ukončení příjmu nabídek 24.10.2016 17:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Obec Kvasiny
IČO 00275026
Adresa
Kvasiny 81
51702 Kvasiny
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 348234

Nahoru