Výpis systémových zpráv

Obec Archlebov – ČOV a stoková síť

Upozornění: Zadávací řízení bylo zrušeno
Datum uveřejnění 08.06.2018  
Datum zrušení 11.07.2019
Datum zahájení zadávacího řízení 08.06.2018
Označení verze Aktuální  (11.07.2019 15:22:38)
Systémové číslo P19V00005924
Stav zakázka byla zrušena (Plnění smlouvy)
Původní systémové číslo P18V00008508
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Obec Archlebov – ČOV a stoková síť
Druh Služby
Popis Předmětem veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je vypracování:
- Dokumentace k územnímu řízení o umístění stavby (DÚR) a měrná kampaň na stávající stokové síti
- Dokumentace ke stavebnímu povolení (DSP)
- Dokumentace k zadání stavby v rozsahu dokumentace pro provedení stavby (DZS/DPS)
- Dopracování dokumentace pro provádění stavby (DPS)
pro stavbu: „Obec Archlebov – ČOV a stoková síť“ (dále jen jako „stavby“) včetně obstarání příslušných souvisejících činností v rozsahu, jak je vymezeno v návrhu Smlouvy o dílo, který je přílohou těchto zadávacích podmínek.
Parametry akce:
Předpokládaná délka stokové sítě (nově budovaná splašková, bez stávající využívané): 4,5 km
Předpokládaná kapacita budoucí ČOV: 900 EO
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH nezveřejněna
Druh ZŘ Otevřené řízení
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Odpovědné zadávání Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Evidenční číslo VZ ve Věstníku
Hlavní místo plnění ČESKÁ REPUBLIKA
Předmět CPV
  • Technické projektování
Datum ukončení příjmu nabídek
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Obec Archlebov
IČO 00284751
Adresa
Archlebov 2
69633 Archlebov
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 482024

Nahoru