Portál pro vhodné uveřejnění používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto Portálu s tím souhlasíte. Další informace

Váš prohlížeč byl detekován jako unknown . Pro bezchybnou funkčnost tohoto Portálu je vyžadován některý z následujících prohlížečů:

Nučice – Rekonstrukce a intenzifikace ČOV

Výpis systémových zpráv

Datum uveřejnění 07.11.2017  
Datum zahájení zadávacího řízení 07.11.2017
Označení verze Aktuální  (28.06.2019 15:27:36)
Systémové číslo P17V00008162
Stav ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky (Ukončeno plnění)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Nučice – Rekonstrukce a intenzifikace ČOV
Druh Stavební práce
Popis Jedná se o rekonstrukci a intenzifikaci stávající mechanicko – biologické čistírny odpadních vod Nučice. Stávající mechanicko – biologická čistírna odpadních vod s aerobní stabilizací kalu o kapacitě 1500 EO je navržena na výhledovou kapacitu 2800 EO. Stavba bude sloužit k odpovídající likvidaci splaškových odpadních vod z jednotlivých napojených nemovitostí v obci Nučice a z části nemovitostí sousední obce Mezouň. Vyčištěná voda bude odváděna do Radotínského potoka. Proti zpětnému zaplavení potrubí je čistírna chráněna zpětnou klapkou, umístěnou na výtokovém objektu. Jedná se o uzavřenou ČOV, s otevřenou dosazovací nádrží. Technologické zařízení ČOV je umístěno v zastřešeném sdruženém objektu, nebo pod hladinou vody v nádržích, dmychadla budou opatřena protihlukovými kryty.
Stavba rekonstrukce a intenzifikace ČOV musí probíhat za provozu stávající čistírny. Při úpravách stávajících objektů a přepojování na nové objekty musí být kladen důraz na co možná nejmenší omezení provozu ČOV a v případě nutnosti na co nejkratší nutné odstávky ČOV. Odtokové poměry z prostoru ČOV zůstávají beze změn, dešťové vody budou zasakovány v areálu ČOV nebo odváděny dešťovým příkopem a odtokovým potrubím vyčištěné vody z ČOV do Radotínského potoka.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 17 500 000,00 Kč
Druh ZŘ Zjednodušené podlimitní řízení
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Odpovědné zadávání Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Evidenční číslo VZ ve Věstníku
Hlavní místo plnění Středočeský kraj
Předmět CPV
  • Stavební práce na výstavbě čistíren odpadních vod
  • Čistírny odpadních vod
  • Stavební úpravy pro čistírny odpadních vod, čisticí stanice a spalovny odpadů
  • Výstavba čistíren odpadních vod
  • Výstavba čistíren vod
  • Opravy a údržba čistíren odpadních vod
Datum ukončení příjmu nabídek 06.12.2017 17:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Smlouva Nučice – Rekonstrukce a intenzifikace ČOV
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Obec Nučice
IČO 00233668
Adresa
Kubrova 31
25216 Nučice
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 71000027

Nahoru