Výpis systémových zpráv

Novostavba pavilonu mateřské školy Hrnčíře

Datum uveřejnění 26.04.2018  
Datum zahájení zadávacího řízení 26.04.2018
Označení verze Aktuální  (14.06.2019 11:21:40)
Systémové číslo P19V00004956
Stav zakázka byla zadána (Plnění smlouvy)
Původní systémové číslo P18V00000002
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Novostavba pavilonu mateřské školy Hrnčíře
Druh Stavební práce
Popis Předmětem plnění je novostavba pavilonu mateřské školy Hrnčíře v dřevěné nosné konstrukci, který je navržen ve stávajícím oploceném areálu na místě současné stavby, podle projektové dokumentace a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr „Novostavba pavilonu mateřské školy Hrnčíře v dřevěné nosné konstrukci, k. ú. Šeberov, parc. č. 1284 a 1286“ zpracované spol. PilsProjekt, s.r.o., IČ 29115744, jako zakázka č. 368/17 v 11/2017 s úpravami v 03/2018.
Jedná se o difuzně uzavřenou montovanou dřevostavbu a z důvodu požadavku výstavby v době letních prázdnin je požadavek na realizaci stavby s co největší mírou prefabrikace. Nosná konstrukce vrchní vychází z technologie montovaných staveb ze stěnových panelů. Dodavatel stavby si vyhotoví dílenskou dokumentaci včetně nadimenzování jednotlivých dřevěných nosných prvků a jejich spojování včetně nakotvení na betonovou montážní desku. Stěnové a střešní dílce budou na stavbu dovezeny na dopravním prostředku, osazeny autojeřábem na betonovou montážní desku a sešroubované. Základním prvkem jsou stěnové panely s dřevěným nosným rámem a opláštěním sádrovláknitou deskou (např. Fermacell) a sádrokartonovými deskami s vytmelením spár. Fasáda na těchto panelech je z kontaktního zateplovacího systému. Výplň panelů tvoří minerální plsť. Zastřešení objektu je řešeno dřevěnými vazníky se styčníkovými plechy. Skladby podlahy jsou navrženy v suchém systému výstavby. Konstrukční systém je certifikovaný systém dodavatele s atestem na konstrukce DP2 (konstrukce odpovídají požadavku vyhl. č. 23/2008 Sb., § 23 a ČSN 730810, čl. 3.2.4 – hořlavá nosná konstrukce stěn bude uzavřena uvnitř stěn deskami tř. reakce na oheň A1 nebo A2) . Po dokončení prací bude proveden Blower Door Test (měření průvzdušnosti budovy) s požadavkem na naměřenou hodnotu n50 <= 1.0 h-1.
Předmětem plnění je dále dílenská dokumentace dle uvážení dodavatele vypracovaná s ohledem na náročnost stavby, veškeré zeměměřičské práce nezbytné pro řádné provedení díla, dokumentace skutečného provedení, dokumentace zásad organizace výstavby a dokladová část pro kolaudační řízení. Dokumentace budou provedeny dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb v platném znění.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 21 536 000,00 Kč
Druh ZŘ Zjednodušené podlimitní řízení
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Evidenční číslo VZ ve Věstníku Z2018-020533
Hlavní místo plnění ČESKÁ REPUBLIKA
Předmět CPV
  • Stavební práce
Datum ukončení příjmu nabídek 16.05.2018 09:00:00
URL detailu veřejné zakázky https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/mestska-cast-praha-seberov_1665/novostavba-pavi...
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Městská část Praha-Šeberov
IČO 00241717
Adresa
K Hrnčířům 160
14900 Praha
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ Z2019-018914

Nahoru