Výpis systémových zpráv

Nízkokapacitní zařízení pro poskytování sociálních služeb Rychnov nad Kněžnou – stavební práce

Datum uveřejnění 01.08.2016  
Datum zahájení zadávacího řízení 01.08.2016
Označení verze Aktuální  (02.01.2017 22:35:57)
Systémové číslo P16V00007415
Stav zakázka neukončena (Aktuální zadávací řízení)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Nízkokapacitní zařízení pro poskytování sociálních služeb Rychnov nad Kněžnou – stavební práce
Druh Stavební práce
Popis Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spojené s vybudováním nízkokapacitního zařízení pro poskytování sociálních služeb.
Stavba je třípodlažní s plochou střechou. 1. np je od severu částečně zapuštěno do terénu. 1. np obsahuje vstupní partie, prostory pro příjem, hygienické zázemí, kanceláře, šatny personálu, prádelenský provoz, technologie, sklady.
2.np je tvořeno denním stacionářem se silnou doplňkovou funkcí objektu, centrální koupelnou klientů a kuchyňským provozem.
Ve 3.np je umístěna hlavní funkční náplň - lůžková část se společným hygienickým zázemím a předsíní s šatnou. Pokoje jsou prosvětleny plošně bohatým prosklením s francouzskými dveřmi. Základní funkci doplňují prostory sesterny, jídelny, přípravny jídel, dekontaminační místnost a skládky.
Nový objekt bezbariérově komunikačně propojí stávající dva objekty a vytváří uzavřený komorní dvůr.

Stavba je rozčleněna na 10 stavebních objektů:
ČÁST 01 – DOTACE
SO 00a VRN
SO 01a hlavní budova
ČÁST 02 – PŘÍMÁ INVESTICE MĚSTA
SO 00b VRN
SO 01b hlavní budova
SO 02 teplovod
SO 03 vodovodní přípojka a přeložka vodovodu
SO 04 kanalizační přípojka
SO 05 úprava elektrického připojení
SO 06 přeložka veřejného osvětlení
SO 07 demontáž stávajícího únikového schodiště s rampami + nové únikové schodiště
SO 08 venkovní altán
SO 09 zpevněné plochy a zahradní úpravy
SO10 úpravy ve stávajících objektech

Předmět plnění veřejné zakázky je dále vymezen Obchodními podmínkami a návrhem smlouvy o dílo, které tvoří přílohu č. 4 a 5 zadávací dokumentace.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 53 000 000,00 Kč
Druh ZŘ Otevřené řízení
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Evidenční číslo VZ ve Věstníku 634207
Hlavní místo plnění Královéhradecký kraj
Předmět CPV
  • Stavební práce
  • Stavební úpravy zařízení sociální péče
  • Stavební práce pro potrubní, telekomunikační a elektrické vedení, pro dálnice, silnice, přistávací plochy a železnice; zarovnávání ploch
  • Stavební práce pro vodovodní a kanalizační potrubí
Datum ukončení příjmu nabídek 31.08.2016 13:30:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Sociální služby města Rychnov nad Kněžnou, o.p.s.
IČO 27467686
Adresa
Na Drahách 1595
51601 Rychnov nad Kněžnou
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 347076

Nahoru