Výpis systémových zpráv

Nemocniční informační systém

Datum uveřejnění 25.04.2019  
Datum zahájení zadávacího řízení 23.04.2019
Označení verze Aktuální  (11.07.2019 16:13:26)
Systémové číslo P19V00003262
Stav zakázka neukončena (Příjem nabídek)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v katalogu dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Nemocniční informační systém
Druh Služby
Popis Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka a zavedení nemocničního informačního systému do prostředí Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s., a to včetně nedílně souvisejících požadavků typu provedení integračních prací, migrací dat ze zdrojových systémů, zaškolení, dodání licencí a zpracování dokumentace. Předmět dodávky a zavedení nemocničního informačního systému je podrobně specifikován v návrhu smlouvy o dílo, který je přílohou č. 3 této zadávací dokumentace, a Technické dokumentaci, která je přílohou č. 1 této zadávací dokumentace (dále též „ZD“).
Předmětem plnění jsou dále služby k zajištění celkového životního cyklu informačního systému v prostředí zadavatele v podobě služeb technické podpory a rozvoje informačního systému. Předmět plnění v podobě služeb technické podpory a rozvoje je podrobně specifikován v návrhu smlouvy o technické podpoře a rozvoji, která je přílohou č. 4 ZD.
Součástí předmětu plnění jsou dále služby a práce dodavatele s dodávkou přímo související a nezbytné k řádnému uvedení předmětu plnění do provozu.
Předmětem plnění veřejné zakázky je dále uzavření smlouvy o vzdáleném přístupu k prostředkům v prostředí zadavatele za účelem vzdáleného přístupu k systémům a systémovým prostředkům v prostředí zadavatele za účelem poskytování dodávek a služeb v rámci předmětu plnění této veřejné zakázky za specifických podmínek stanovených zadavatelem a dále uzavření smlouvy ve vztahu ke zpracování osobních údajů v souladu s platnou legislativou.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 30 234 675,00 Kč
Druh ZŘ Otevřené řízení
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Evidenční číslo VZ ve Věstníku Z2019-013081
Hlavní místo plnění Liberecký kraj
Předmět CPV
  • Balík programů pro zdravotnictví
  • Zdravotnické informační systémy
  • Informační systémy pro zdravotní sestry
  • Systémy pro administrativu týkající se pacientů
  • Klinické informační systémy
  • Systémová podpora
Datum ukončení příjmu nabídek 30.07.2019 10:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.
IČO 27283518
Adresa
Purkyňova 1849
47001 Česká Lípa
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 636623

Nahoru