Výpis systémových zpráv

Nástavba a spojovací lávka obchodní akademie Olgy Havlové v Janských Lázních

Datum uveřejnění 01.04.2020  
Datum zahájení zadávacího řízení 01.04.2020
Označení verze Aktuální  (02.06.2020 19:58:47)
Systémové číslo P20V00002446
Stav zakázka neukončena (Aktuální zadávací řízení)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Nástavba a spojovací lávka obchodní akademie Olgy Havlové v Janských Lázních
Druh Služby
Popis Vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení a pro provedení stavby nástavby a spojovací lávky včetně inženýringu a autorského dozoru (dále také jako „projekt“), která bude řešit stavbu nástavby a spojovací lávky v objektu: Západní křídlo budovy č. p. 282, v Obchodní, která je součástí pozemku parc. č. st. 323, v k. ú. Janské Lázně, obec Janské Lázně, evidovaná na LV č. 333, Katastrální úřad pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Trutnov.


V rámci realizace projektu bude řešeno:

Propojení spodní hlavní budovy s horní podružnou budovou, tím vznikne nová střešní nástavba jednoho křídla hlavní budovy a nové propojovací lávky mezi budovami. Nová nástavba bude pokračovat ve stávající střeše a v několika nových sklonech bude tvořit nástavbu s prosklenými plochami. Prosklené plochy zajistí prosvětlení celého podkroví. Uvnitř objektu vzniknou nové multifunkční učebny, hygienická zázemí, kancelář ředitele, zástupců a dalšího technického zázemí. V rámci realizace projektu bude vystavěna nová propojovací lávka, navržená jako betonová deska podepřená dvojicí rozdvojených dřevěných pilířů. Tubus lávky bude prosklený do stran, ve stropě a ze všech stran bude obklopen masivními prkny. Prkenné žebrování zabrání přehřívání v letních měsících a lávku opticky směrem do dálky uzavře. Obě strany lávky budou napojeny do plechového tubusu. Nástavba bude plechová v několika sklonech, jako je tomu u stávající střechy. Celá nástavba je navržena jako energeticky soběstačná, s vytápěním tepelnými čerpadly s rekuperací vzduchu, tj. bude energeticky nezávislá na stávající budově.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 1 800 000,00 Kč
Druh ZŘ Veřejná zakázka malého rozsahu
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Odpovědné zadávání Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Hlavní místo plnění ČESKÁ REPUBLIKA
Předmět CPV
  • Technické projektování
Datum ukončení příjmu nabídek 17.04.2020 10:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Obchodní akademie, odborná škola a praktická škola Olgy Havlové, Janské Lázně
IČO 49290274
Adresa
Obchodní 282
54225 Janské Lázně
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 487610

Nahoru