Výpis systémových zpráv

NAPOJENÍ MK NA SILNICI II/605, ÚPRAVA PLOCHY PŘED POŠTOU V OBCI ROZVADOV

Datum uveřejnění 14.09.2021  
Datum zahájení zadávacího řízení 14.09.2021
Označení verze Aktuální  (14.09.2021 09:15:17)
Systémové číslo P21V00007152
Stav zakázka neukončena (Příjem nabídek)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky NAPOJENÍ MK NA SILNICI II/605, ÚPRAVA PLOCHY PŘED POŠTOU V OBCI ROZVADOV
Druh Stavební práce
Způsob odeslání výzvy k podání nabídek Bez odeslání výzvy nebo odeslání výzvy mimo systém
Popis Jedná se o změnu dokončené stavby. Silnice II/605 je v předmětném úseku vedena v krátké mezipřímé mezi dvěma stejnosměrnými oblouky. Místní komunikace je na hlavní silnici napojena přes zpevněnou plochu, situace v napojení je nepřehledná. MK směrem od křižovatky ve stávající zástavbě má šířku 5 m. Komunikace jsou bez obrub a odpovídajícího odvodnění. Na mnoha místech, zejména pak v křižovatce, není vymezen dopravní prostor pro jednotlivé účastníky provozu. Chodci využívají k pohybu stávající komunikaci a plochu, využívanou jako parkoviště pro návštěvníky pošty a prodejních stánků, chodníky v zájmovém území zcela chybí. Odvodnění komunikace je provedeno z části do stáv. uličních vpustí, které jsou vesměs rozbité, rozvalené a zanesené a z části přes nezpevněnou část krajnice do okolního terénu.
Stavba bude využívána jako křižovatka sil. II. třídy a místní komunikace. Navržená parkovací plocha před poštou bude sloužit pro odstavování osobních automobilů.
Plocha komunikace je 217 m2, parkovací plochy 253 m2, sjezdů 35 m2, chodníků 417 m2 a zatravnění 374 m2.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 3 500 000,00 Kč
Druh ZŘ Veřejná zakázka malého rozsahu
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Odpovědné zadávání Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Hlavní místo plnění ČESKÁ REPUBLIKA
Přesná poloha hlavního místa plnění
GPS 49° 39' 58.6525" N, 12° 33' 49.1085" E
Předmět CPV
  • Stavební práce
Datum ukončení příjmu nabídek 01.10.2021 11:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Obec Rozvadov
IČO 00260126
Adresa
Rozvadov 142
34806 Rozvadov
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ Z2021-023692

Nahoru