Výpis systémových zpráv

Náměstí Šeberov - výstavba - opakované řízení

Datum uveřejnění 07.08.2017  
Datum zahájení zadávacího řízení 07.08.2017
Označení verze Aktuální  (28.06.2019 11:48:37)
Systémové číslo P19V00005451
Stav ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky (Ukončeno plnění)
Původní systémové číslo P17V00000004
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Náměstí Šeberov - výstavba - opakované řízení
Druh Stavební práce
Popis Předmětem plnění je realizace náměstí v centru Šeberova na pozemcích parc. č. 116/6, 116/7, 117, 118, 120 a 121/2, vše k. ú. Šeberov, úpravou stávajících ploch, realizace parkovacího zálivu, úprava deponovaného prostoru pro plánovanou výstavbu polyfunkčního objektu, realizace vodovodní, kanalizační, plynovodní a elektro NN přípojky pro plánovaný polyfunkční objekt, realizace areálových rozvodů dešťové kanalizace, vody a veřejného osvětlení a dále zatravnění a výsadba keřů a stromů a dodávka městského mobiliáře a herního prvku, vše dle projektové dokumentace pro sloučené územní a stavební řízení zpracované dne 26.06.2017 společností ORTOGONAL s.r.o., Za Kovářským rybníkem 265, 149 00 Praha 4 a položkového rozpočtu (Část 4 zadávací dokumentace) včetně zpracování dokumentace skutečného provedení díla a zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametru díla.
Přehled objektů stavby dle průvodní zprávy projektové dokumentace:
SO.01-01 – realizace náměstí úpravou stávajících ploch o celkové ploše 3395 m2
SO.01-02 – parkovací záliv o ploše 575 m2
SO.01-03 – úprava deponovaného prostoru pro plánovanou výstavbu polyfunkčního objektu o ploše 521 m2
IO.01 – vodovodní přípojka
IO.02 – kanalizační přípojka
IO.03 – plynovodní přípojka
IO.04 – elektro přípojka NN
IO.05 – areálový rozvod dešťové kanalizace
IO.06 - areálový rozvod vody
IO.07 – areálový rozvod pro veřejné osvětlení
IO.08 – areálový rozvod vody pro vodní prvek
Podrobné podmínky plnění veřejné zakázky jsou uvedeny ve vzoru smlouvy o dílo, která tvoří Část 3 této zadávací dokumentace.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 10 900 000,00 Kč
Druh ZŘ Zjednodušené podlimitní řízení
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Evidenční číslo VZ ve Věstníku Z2017-025787
Hlavní místo plnění ČESKÁ REPUBLIKA
Předmět CPV
  • Stavební práce
Datum ukončení příjmu nabídek 24.08.2017 09:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Městská část Praha-Šeberov
IČO 00241717
Adresa
K Hrnčířům 160
14900 Praha
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ Z2019-018914

Nahoru