Výpis systémových zpráv

Nákup služebního vozidla pro městskou policii

Datum uveřejnění 20.05.2016  
Datum zahájení zadávacího řízení 20.05.2016
Označení verze Aktuální  (17.06.2016 10:19:04)
Systémové číslo P16V00005359
Stav ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky (Ukončeno plnění)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v katalogu dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Nákup služebního vozidla pro městskou policii
Druh Dodávky
Popis Předmětem této veřejné zakázky je nákup motorového služebního vozidla určeného k plnění úkolů Městské policie Česká Skalice, včetně dalšího dodatečného vybavení dle specifikace uvedené v příloze č. 2 této zadávací dokumentace.
Veřejná zakázka zahrnuje rovněž:
- předání veškerých dokladů požadovaných právními předpisy ČR k používání předmětu plnění. Uchazeč podáním nabídky potvrdí, že předmět plnění splňuje veškeré podmínky stanovené právními předpisy k používání předmětu plnění
- doprava předmětu do místa plnění
- instalace a uvedení zboží do provozu
- technické a aplikační seznámení uživatelů s obsluhou včetně dodání návodu v českém jazyce
- bezplatný záruční servis v rozsahu stanoveném výrobcem včetně validace a kalibrace (jestliže je výrobce a právní předpisy ČR vyžadují) a oprav, dodávky náhradních dílů, cestovného a práce servisních techniků a dalších ostatních souvisejících nákladů.
Vozidlo musí splňovat následující podmínky:
- musí se jednat o nové nebo předváděcí vozidlo (max. 1 000 km najeto) – modelový rok 2016
- typ vozidla musí být homologován pro provoz na pozemních komunikacích v ČR
- vozidlo musí splňovat exhalační normu EURO 6, případně vyšší
- vozidlo musí splňovat vybavení vozidel povinnou výbavou dle ust. § 31 vyhlášky
341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách
provozu vozidel na pozemních komunikacích, v platném znění
- vozidlo musí splňovat technické parametry a výbavu v souladu s minimálními
požadavky zadavatele dle přílohy c. 2 této zadávací dokumentace
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 360 000,00 Kč
Druh ZŘ Veřejná zakázka malého rozsahu
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Hlavní místo plnění ČESKÁ REPUBLIKA
Předmět CPV
  • Vozidla s pohonem čtyř kol
Datum ukončení příjmu nabídek 06.06.2016 12:31:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Smlouva Nákup služebního vozidla pro městskou policii
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Město Česká Skalice
IČO 00272591
Adresa
třída T.G.Masaryka 80
55203 Česká Skalice
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 60052501

Nahoru