Výpis systémových zpráv

NÁKUP INZULÍNOVÝCH STŘÍKAČEK 2018

Datum uveřejnění 23.01.2018  
Datum zahájení zadávacího řízení 23.01.2018
Označení verze Aktuální  (01.06.2018 06:57:37)
Systémové číslo P18V00000494
Stav ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky (Ukončeno plnění)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky NÁKUP INZULÍNOVÝCH STŘÍKAČEK 2018
Druh Dodávky
Popis Předmětem plnění této zakázky je průběžné dodávání inzulinových stříkaček s jehlou na základě objednávek z Rámcové smlouvy. Tato rámcová smlouva je platná po dobu 12 kalendářních měsíců od jejího podpisu. Dodavatel musí garantovat zadavateli po celou dobu trvání tohoto smluvního vztahu stejnou cenu dodávaných inzulinových stříkaček s jehlou.
Tento zdravotnický materiál je určen pro drogově závislé osoby. Dodavatelé tedy musí počítat s tím, že použití tohoto zdravotnického materiálu bude probíhat ve značně nestandartním prostředí bez odborné manipulace. Z tohoto důvod zadavatel požaduje vyšší kvalitu dodávaného zboží.
Pokud zadavatel v zadávací dokumentaci nebo jejích přílohách uvádí konkrétní názvy či konkrétní označení výrobků, jedná se pouze o vymezení požadovaného technického standardu a zadavatel připouští pro plnění předmětné veřejné zakázky použití jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení. Je-li tedy v zadávacích podkladech uveden konkrétní výrobek nebo technologie, má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard a může být nahrazen stejně kvalitní nebo kvalitnější alternativou. Zadavatel uvádí referenční výrobek na základě svých zkušeností. Uvedené rozměry inzulínových stříkaček jsou rovněž orientační a mohou se minimálně lišit dle jednotlivých výrobců. Pokud uchazeč ve své nabídce nabídne plnění s nižším standardem, s nižší kvalitou či s výrazně rozdílným rozměrem, bude taková nabídka vyřazena a dotčený uchazeč bude ze zadávacího řízení vyloučen.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 781 000,00 Kč
Druh ZŘ Veřejná zakázka malého rozsahu
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Odpovědné zadávání Ne
Výsledek Uzavření rámcové dohody
Hlavní místo plnění ČESKÁ REPUBLIKA
Předmět CPV
  • Zdravotnický spotřební materiál
Datum ukončení příjmu nabídek 09.02.2018 14:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Smlouva NÁKUP INZULÍNOVÝCH STŘÍKAČEK 2018
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ano
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Renarkon, o.p.s.
IČO 25380443
Adresa
Mariánskohorská 1328/29
70200 Ostrava - Moravská Ostrava
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 520030

Nahoru