Výpis systémových zpráv

Nákup elektrické energie - JŘBU 2017

Datum uveřejnění 19.09.2017  
Označení verze Aktuální  (19.09.2017 16:31:37)
Systémové číslo P17V00006934
Stav ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky (Ukončeno plnění)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v katalogu dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Nákup elektrické energie - JŘBU 2017
Druh Služby
Popis Předmětem veřejné zakázky je realizace dodávek elektřiny v napěťové hladině NN včetně zajištění dopravy elektřiny a souvisejících služeb včetně přenesení odpovědnosti za odchylku na dodavatele, a to na základě smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny dle ustanovení § 50 odst. 2 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 458/2000 Sb.“), do odběrných míst Centrálního zadavatele a Jiných zadavatelů. Bližší specifikace stávajících odběrných míst Centrálního zadavatele a Jiných zadavatelů je uvedena v Příloze č. 1 jednotlivých smluv. Na základě provedeného centralizovaného zadávání uzavřeli Centrální zadavatel a Jiní zadavatelé s dodavatelem smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny na přechodné období 6 měsíců (od 15.8.2017 do 15.2.2018), vždy každý samostatně pro svá odběrná místa (na základě provedeného centralizovaného zadávání tedy bylo uzavřeno celkem 9 samostatných smluv).
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH nezveřejněna
Druh ZŘ Jednací řízení bez uveřejnění
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Evidenční číslo VZ ve Věstníku
Hlavní místo plnění ČESKÁ REPUBLIKA
Předmět CPV
  • Elektrická energie
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Smlouva Nákup elektrické energie - JŘBU 2017
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Mateřská škola Zvoneček Krupka, Lípová 528
IČO 61514811
Adresa
Lípová 528
41742 Krupka
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 352298

Nahoru