Výpis systémových zpráv

Myslivecký srub Ploužnice

Datum uveřejnění 02.05.2017  
Datum zahájení zadávacího řízení 02.05.2017
Označení verze Aktuální  (22.05.2017 16:26:22)
Systémové číslo P17V00002729
Stav zakázka neukončena (Aktuální zadávací řízení)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Myslivecký srub Ploužnice
Druh Stavební práce
Popis Předmětem plnění je výstavba mysliveckého srubu Ploužnice.
V roce 2002 byl na pozemcích bažantnice Ploužnice vystavěn myslivecký srub. Ke konci roku 2016 myslivecký srub shořel a jeho zbývající části byly zdemolovány. Zachovány byly pouze základové konstrukce, které poslouží pro novostavbu nového mys-liveckého srubu. Předkládaný projekt tak navazuje na historii rekreačního zařízení určeného především pro hosty vyhledávající aktivity ve volené přírodě a myslivost. Pozemek je plně zasíťován ve finálním stavu provedení a napojen na vnitro areálové komunikace bažantnice. Součástí stavebního záměru nejsou žádné nové přípojky inženýrských sítí ani změna využití a kapacity přípojek stávajících. K dispozici je přípojka elektro-silnoproudu, zdrojem pitné vody je vlastní vrtaná studna, splaškové odpadní vody jsou sváděny do bezodtokové jímky, která je pravidelně vyvážena na příslušnou ČOV, dešťové vody jsou vsakovány na pozemku investora.
Výstupem projektu bude nový myslivecký srub skládající se ze tří objektů ( A,B,C). Krajní objekty ( A,C) budou sloužit pro ubyto-vání hostů, středová budova bude sloužit jako společenský prostor s technickým mezipatrem a zařízením pro hromadné stravo-vání bez vlastní kuchyně. Objekt je koncipován jako dřevěná roubena stavba, tak aby byla citlivě zasazená do prostředí Ralska, pro které jsou takové stavby charakteristické.
Kompletní projektová dokumentace včetně výkazu výměr tvoří přílohu č. 3 zadávací dokumentace.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 16 395 133,00 Kč
Druh ZŘ Otevřené řízení
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Odpovědné zadávání Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Evidenční číslo VZ ve Věstníku
Hlavní místo plnění ČESKÁ REPUBLIKA
Předmět CPV
  • Stavební práce
Datum ukončení příjmu nabídek 19.05.2017 10:00:00
URL detailu veřejné zakázky https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/plouznice-spol-s-r-o
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název PLOUŽNICE, spol. s.r.o.
IČO 46504494
Adresa
Ploužnice 280
47124 Ploužnice, Ralsko
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ neuvedeno

Nahoru