Portál pro vhodné uveřejnění používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto Portálu s tím souhlasíte. Další informace

Váš prohlížeč byl detekován jako unknown . Pro bezchybnou funkčnost tohoto Portálu je vyžadován některý z následujících prohlížečů:

Výpis systémových zpráv

Upozornění: Zadávací řízení bylo zrušeno
Datum uveřejnění 03.04.2019  
Datum zrušení 23.05.2019
Datum zahájení zadávacího řízení 02.04.2019
Označení verze Aktuální  (24.05.2019 15:56:25)
Systémové číslo P19V00002610
Stav zakázka byla zrušena (Příjem nabídek)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Multifunkční hala
Druh Stavební práce
Popis Zpracování projektové dokumentace a provedení stavebních prací a poskytnutí souvisejících plnění.

Zpracování dokumentace pro provádění stavby včetně dílenské (výrobní a montážní) dokumentace ocelové konstrukce a dokumentace bouracích prací v rozsahu dle vyhl. č. 499/2006 Sb. v účinném znění, v souladu s pravomocnými stavebními povoleními nebo ohlášením stavby a dokumentací pro stavební povolení ověřené ve stavebním řízení; vzhledem k charakteru tohoto zadávacího řízení (projekt a provedení) musí dokumentace obsahovat již konkrétní výrobky a technologie, navržené pro použití při provádění stavebních prací. Zadavatel předpokládá předkládání vzorků již v průběhu projektování tak, aby v průběhu stavebních prací mohly být řešeny pouze méně podstatné detaily (např. barevnost), pokud se zadavatel s vybraným účastníkem nedohodnou jinak.

Provedení stavebních prací (včetně odstranění stávajících objektů) podle projektové dokumentace pro provádění stavby, v souladu s pravomocnými stavebními povoleními nebo ohlášením stavby a podle dokumentací bouracích prací v souladu s ohlášením odstranění stavby; vč. zpracování dokumentace skutečného provedení stavby dle přílohy č. 14 vyhl. č. 499/2006 Sb. a zajištění geodetického zaměření skutečného provedení všech stavebních a inženýrských objektů vč. výkonu inženýrské činnosti spočívající v zajištění kolaudačního souhlasu, autorského dozoru projektanta a zajištění veškerých dokladů nezbytných pro uvedení stavby do provozu.

Předmětem stavebních prací je výstavba nové multifukční sportovní haly s rozměry haly 60 x 36 x 12,5 m, konstrukce železobetonový montovaný skelet, zastřešení ocelovými příhradovými vazníky s purpanely, fasáda s polykarbonátovými deskami, v prostorách areálu výstaviště Zahrada Čech v Litoměřicích. Součástí plnění je realizace přípojek inženýrských sítí, komunikací, zeleně a sadových úprav. Součástí plnění je též odstranění stávajících plechových výstavních pavilonů B a C, informačního stánku a vstupní ocelové konstrukce (dále též jen „demolice pavilonů“). Součástí plnění je zajištění vydání kolaudačního souhlasu příslušným stavebním úřadem.

Technické podmínky veřejné zakázky jsou vymezeny v souladu s ust. § 92 odst. 2 zákona požadavky na výkon a funkci. Bližší vymezení technických podmínek a předmětu zakázky – viz příloha č. 3 zadávací dokumentace (dále též jen „ZD“) – Smlouva o dílo a technické přílohy. Technické podmínky této veřejné zakázky jsou stanoveny zejména v projektové dokumentaci pro stavební povolení a v navazujících/upřesňujících výkazech – soupisech stavebních prací, dodávek a služeb zpracovaných pro jednotlivé stavební objekty (dále též jen „Výkaz“). Výkaz tvoří technickou přílohu ZD. Výkaz není soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr ve smyslu § 92 odst. 1 písm. b) zákona.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 74 095 870,00 Kč
Druh ZŘ Otevřené řízení
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Odpovědné zadávání Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Evidenční číslo VZ ve Věstníku Z2019-010654
Hlavní místo plnění Ústecký kraj
Předmět CPV
  • Demoliční práce
  • Krajinné úpravy
  • Výstavba sportovních hal
  • Chodníky a jiné zpevněné povrchy
  • Architektonické služby pro budovy
  • Technické projektování
Datum ukončení příjmu nabídek 10.06.2019 10:00:00
URL detailu veřejné zakázky https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00263958
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Město Litoměřice
IČO 00263958
Adresa
Mírové náměstí 15/7
41201 Litoměřice
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 60063525

Nahoru