Výpis systémových zpráv

MŠ Rokytnice – snížení energetické náročnosti budovy – Projektová dokumentace a Energetické posouzení

Datum uveřejnění 15.09.2021  
Datum zahájení zadávacího řízení 28.07.2021
Označení verze Aktuální  (15.09.2021 08:20:23)
Systémové číslo P21V00005771
Stav zakázka byla zadána (Plnění smlouvy)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky MŠ Rokytnice – snížení energetické náročnosti budovy – Projektová dokumentace a Energetické posouzení
Druh Služby
Způsob odeslání výzvy k podání nabídek Bez odeslání výzvy nebo odeslání výzvy mimo systém
Popis Předmětem zakázky je vypracování jednostupňové projektové dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby a příloh k žádosti o dotaci z Operačního programu Životní prostředí, Prioritní osa 5: Energetické úspory, Specifický cíl: 5.1 – Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie:
a) Energetické posouzení včetně příloh, zpracované v souladu se závazným vzorem zveřejněným SFŽP
b) Odborný posudek, zpracovaný v souladu s „Metodikou posuzování staveb z hlediska výskytu obecně a zvláště chráněných synantropních druhů živočichů“
c) Projektová dokumentace – jednostupňová, včetně položkového rozpočtu a Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb
d) Inženýrská činnost po podání žádosti o stavební povolení
e) Autorský dozor při realizaci stavby
Dodavatel bude při zhotovení závazku postupovat s náležitou odbornou péčí a v souladu s právními předpisy platnými a účinnými ke dni předání díla, jež se k vyhotovení projektové dokumentace vztahují.
Předpokládaný rozsah stavebních úprav:
- Zateplení fasády - 1289 m2
- Zateplení střechy - 1343 m2
- Výměna oken a dveří - 457 m2
- Řízené větrání do učeben - 6 ks
- Zazdívky, výměny oken a další úpravy spojovacích chodeb
Zpracovateli bude k dispozici původní projekt stavby z doby výstavby školy v listinné podobě a zjednodušená dokumentace (pasport stavby) v elektronické podobě – formát PDF a DWG.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 490 000,00 Kč
Druh ZŘ Veřejná zakázka malého rozsahu
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Odpovědné zadávání Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Hlavní místo plnění Zlínský kraj
Předmět CPV
  • Architektonické, stavební, technické a inspekční služby
Datum ukončení příjmu nabídek 13.08.2021 10:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Smlouva MŠ Rokytnice – snížení energetické náročnosti budovy – Projektová dokumentace a Energetické posouzení
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Město Vsetín
IČO 00304450
Adresa
Svárov 1080
75524 Vsetín
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 60056921

Nahoru