Výpis systémových zpráv

Most Těšíkov ev.č.Vs-01-Tem - projektová dokumentace, autorský dozor

Datum uveřejnění 15.09.2021  
Datum zahájení zadávacího řízení 15.09.2021
Označení verze Aktuální  (15.09.2021 10:21:45)
Systémové číslo P21V00007179
Stav zakázka neukončena (Příjem nabídek)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Most Těšíkov ev.č.Vs-01-Tem - projektová dokumentace, autorský dozor
Druh Služby
Způsob odeslání výzvy k podání nabídek Bez odeslání výzvy nebo odeslání výzvy mimo systém
Popis Předmětem zakázky je zpracování projektové dokumentace, průzkumů, autorského dozoru a inženýrské činnosti na akci „Most Těšíkov ev.č.Vs-01-Tem“. V rámci studie komplexní přestavby nadjezdu, kterou vypracovala společnost IM-Projekt, inženýrské a mostní konstrukce, s.r.o., Vodní 1, BRNO, 602 00, byla zvolena varianta nového ocelového mostu se spodní mostovkou s dvojicí příhradových nosníků po stranách spřažené ocelobetonové mostovky. Poloha mostu posunuta východním směrem o cca 5m oproti st. poloze mostu. V západní části řešeného úseku navrženo zaústění komunikace z nadjezdu do ul. Potůčky (tak jako ve stávajícím stavu). U napojení na ul. Potůčky sice prozatím nelze dosáhnout plnohodnotné obousměrné komunikace (v navazujícím úseku zúžení komunikace jednoho jízdního pruhu v dl. cca 50m), avšak trasa respektuje územní plán (výhledové situování silnice III. třídy), není nutný zábor tak velkého množství cizích pozemků (garáže) a komunikace se zároveň odsouvá dál od bytového domu družstevní č.p. 1771.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 3 000 000,00 Kč
Druh ZŘ Zjednodušené podlimitní řízení
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Odpovědné zadávání Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Evidenční číslo VZ ve Věstníku
Hlavní místo plnění Zlínský kraj
Předmět CPV
  • Architektonické, technické a zeměměřičské služby
Datum ukončení příjmu nabídek 04.10.2021 10:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Město Vsetín
IČO 00304450
Adresa
Svárov 1080
75524 Vsetín
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 60056921

Nahoru