Portál pro vhodné uveřejnění používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto Portálu s tím souhlasíte. Další informace

Váš prohlížeč byl detekován jako unknown . Pro bezchybnou funkčnost tohoto Portálu je vyžadován některý z následujících prohlížečů:

Most na ulici Mostní přes řeku Bečvu ve...

Výpis systémových zpráv

Datum uveřejnění 17.01.2018  
Datum zahájení zadávacího řízení 17.01.2018
Označení verze Aktuální  (27.02.2019 12:26:39)
Systémové číslo P18V00000387
Stav ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky (Ukončeno plnění)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Most na ulici Mostní přes řeku Bečvu ve Valašském Meziříčí
Druh Stavební práce
Popis Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy mostu na ulici Mostní přes řeku Bečvu dle dokumentace pro provádění stavby, zpracované společnosti 360 DEGREES CONSTRUCT s.r.o., se sídlem Palackého 266, 757 01 Valašské Meziříčí, IČO: 64088545, která je přílohou zadávací dokumentace.
Rozsah veřejné zakázky je dán následujícími stavebními objekty:
SO 01 – Silniční most na ulici Mostní
Řeší rekonstrukci stávajícího mostu na ulici Mostní spočívající v odstranění stávajícího mostního svršku a vybavení, provedení nového mostního svršku a vybavení, úprava spodní stavby, demolice zábradelních zídek v předpolích, zhotovení nových opěrných zídek v předpolích, sanace nosné konstrukce a spodní stavby, opevnění koryta pod mostem včetně odtěžení naplavenin v korytě.
SO 02 – Komunikace
Součástí objektu je vybourání všech vrstev vozovky a chodníků (dlažba i živice), a to včetně obrubníků. V návaznosti na rekonstrukci mostu se provede obnova stávající vozovky, chodníků a přilehlých doplňkových ploch. Směrové a výškové vedení je totožné se stávajícím stavem. Odvodnění zpevněných ploch je navrženo do stávajících vpustí a odtud do přípojek dešťové kanalizace. Ke změnám dopravního značení nedojde.
SO 03 – Veřejné osvětlení
Veřejné osvětlení mostní konstrukce bude zajištěno 6 ks osvětlovacích těles, které budou rovnoměrně rozděleny po obou stranách mostní konstrukce. Napojení veřejného osvětlení bude provedeno na stávající síť VO provozovanou technickými službami města Valašské Meziříčí.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 16 433 890,05 Kč
Druh ZŘ Zjednodušené podlimitní řízení
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Odpovědné zadávání Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Evidenční číslo VZ ve Věstníku
Hlavní místo plnění ČESKÁ REPUBLIKA
Přesná poloha hlavního místa plnění
GPS 49° 28' 18.4951" N, 17° 58' 16.0928" E
Předmět CPV
  • Mosty
  • Mostní konstrukce
  • Stavební práce
  • Stavební úpravy pro komunikace
Datum ukončení příjmu nabídek 13.02.2018 10:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Smlouva Most na ulici Mostní přes řeku Bečvu ve Valašském Meziříčí
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Město Valašské Meziříčí
IČO 00304387
Adresa
Náměstí 7
75701 Valašské Meziříčí
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 60051206

Nahoru