Výpis systémových zpráv

Modernizace nemocničního informačního systému Úrazové nemocnice Brno II

Datum uveřejnění 08.10.2018  
Datum zahájení zadávacího řízení 05.10.2018
Označení verze Aktuální  (28.01.2019 10:04:50)
Systémové číslo P18V00008148
Stav zakázka byla zadána (Plnění smlouvy)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Modernizace nemocničního informačního systému Úrazové nemocnice Brno II
Druh Služby
Popis Předmětem veřejné zakázky je modernizace informačního systému Úrazové nemocnice Brno.
Předmětem První části veřejné zakázky je:
1. Modernizace klinického informačního systému (KIS)
2. KIS ÚNB - napojení na eHealth systém kraje
3. KIS ÚNB - Portál pacienta
4. Dodávka nezbytné HW infrastruktury pro modernizovaný KIS a jeho nové části/funkcionality
5. Dodávka nezbytného systémového SW pro modernizovaný KIS a jeho nové části/funkcionality
6. Tiskárny náramků s čárovými kódy
7. Čtečky čárových kódů
8. Tablety pro personál
Dále servisní služby po dobu 5 let od ukončení dodávky (nezpůsobilý výdaj) a další služby a dodávky uvedené ve Specifikaci díla pro První část, která je přílohou této zadávací dokumentace.
Bližší popis předmětu plnění (specifikace díla) je uveden v Specifikaci Díla pro První část, která je přílohou zadávací dokumentace.

Předmětem Druhé části veřejné zakázky je:
1. Rozvoj PACS
2. Dodávka nezbytné HW infrastruktury pro modernizovaný PACS
3. Dodávka nezbytného systémového SW pro modernizovaný PACS
Dále servisní služby po dobu 5 let od ukončení dodávky (nezpůsobilý výdaj) a další služby a dodávky uvedené ve Specifikaci díla pro Druhou část, která je přílohou této zadávací dokumentace.
Bližší popis předmětu plnění (specifikace díla) je uveden v Specifikaci Díla pro Druhou část, která je přílohou zadávací dokumentace.
Předmětem Třetí části veřejné zakázky je:
1. Elektronická spisová služba
2. Dlouhodobá bezpečná archivace zdravotnické dokumentace
3. Dodávka nezbytné HW infrastruktury pro elektronickou spisovou službu a elektronický archiv.
4. Dodávka nezbytného systémového SW pro elektronickou spisovou službu a elektronický archiv.
Dále servisní služby po dobu 5 let od ukončení dodávky (nezpůsobilý výdaj) a další služby a dodávky uvedené ve Specifikaci díla pro Třetí část, která je přílohou této zadávací dokumentace.
Bližší popis předmětu plnění (specifikace díla) je uveden v Specifikaci Díla pro Třetí část, která je přílohou zadávací dokumentace.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 32 551 500,00 Kč
Druh ZŘ Otevřené řízení
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Odpovědné zadávání Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Evidenční číslo VZ ve Věstníku Z2018-034305
Hlavní místo plnění Jihomoravský kraj
Předmět CPV
  • Tablety (PC)
  • Zařízení související s počítači
  • Tiskárny a kresliče
  • Informační systémy a servery
  • Informační systémy
  • Zdravotnické informační systémy
  • Počítačová archivace
  • Podpora programového vybavení
  • Implementace programového vybavení
  • Údržba programového vybavení pro informační technologie
Datum ukončení příjmu nabídek 13.11.2018 10:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ano
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Úrazová nemocnice v Brně
IČO 00209813
Adresa
Ponávka 6
60200 Brno
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 60054336

Nahoru