Portál pro vhodné uveřejnění používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto Portálu s tím souhlasíte. Další informace

Váš prohlížeč byl detekován jako unknown . Pro bezchybnou funkčnost tohoto Portálu je vyžadován některý z následujících prohlížečů:

Modernizace farmy Lažánky

Výpis systémových zpráv

Datum uveřejnění 19.02.2016  
Datum zahájení zadávacího řízení 20.02.2016
Označení verze Aktuální  (25.04.2016 14:04:15)
Systémové číslo P16V00000787
Stav zakázka byla zadána (Plnění smlouvy)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Modernizace farmy Lažánky
Druh Dodávky
Popis Předmětem projektu je výměna částí technologie a stavebních úprav šesti hal pro výkrm brojlerovýchkuřat na farmě Lažánky u Blatné.
Po dobu vázanosti projektu na účel bude stáj využívána pro výkrm brojlerových kuřat.
Výkrm brojlerů je provozován na farmě v osmi halách s celkovou kapacitou 240 000 ks brojlerových kuřat. Výkrmové haly byly uvedeny do provozu v roce 1999. Haly původně sloužily k odchovu mladého dobytka a v roce 1999 byly rekonstruovány na výkrm kuřat. Všechny haly, tedy haly č. 1 až 8, jsou o rozměrech 99 x 15,3 m, každá o kapacitě 30 000 ks. Každá hala je opatřena samostatnou vstupní místností (velínem), kde se nacházejí všechny ovládací prvky umožňující automatický provoz.
V halách dochází ke korozi použitého stavebního materiálu.
Všechny haly jsou vybaveny 174 nasávacími klapkami. Dále pak 4 topnými tělesy na zemní plyn, 3 řadami krmných linek a 4 řadami napájecích linek.
Haly č. 2, 3, 4, 6, 7 a 8 stropními ventilátory s motýlkovou klapkou a 10 štítovými ventilátory různých velikostí. V hale č. 1 a 5 proběhla v minulosti takřka kompletní výměna ventilace. Nově je nyní na těchto rekonstruovaných halách 8 ks odtahových komínů s řízenou klapkou pomocí servopohonu, servomotor pro ovládání stěnových klapek, dva štítové ventilátory vč. izolačních krytů i moderní klimapočítač.
Šest hal z celkových osmi je v současné době v nevyhovujícím stavu a nesplňují požadavky na welfare zvířat. Ve vztahu k welfare je nejzávažnějším problémem nevyhovující prostředí ve stáji
(nedostatečné tepelné a fyzické pohodlí). V halách není zajištěno dostatečné větrání a stabilní
mikroklima po celé hale, neboť nainstalovaná ventilace v 1999 je v současné době již nevyhovující.
Nevhodné jsou zejména motýlkové klapky v odtahových komínech, které neumožňují přesnou
úroveň ventilace a zastaralý klimapočítač. Nedostatečný je i výkon jednotek pro odtah vzduchu, tedy komínů a štítových ventilátorů na všech halách.
Vlivem výměny a úpravy technologie, a provedením nezbytných stavebních uprav, se předpokládá zvýšení pohody ustájených hospodářských zvířat, zlepšení mikroklimatu stájového prostředí, zlepšení hodnot produkčních ukazatelů a celkové ekonomické efektivity farmy. Díky rekonstrukci a doplnění ventilačního systému dojde k úspoře nákladu na vytápění, zvýší se tepelné i fyzické pohodlí vykrmovaných zvířat.
Na šesti halách (hala č.2,3,4,6,7,8) budou stávající odtahové komíny nahrazeny novými komíny se servoklapkou na 24V, tímto opatřením dojde ke snížení spotřeby elektrické energie potřebné
k zajištění minimální ventilace. Dojde též k výměně dnes již nevyhovujícího klimapočítače
(termostatu), který bude nahrazen moderním řídícím klimapočítačem, jehož součástí bude kromě vlhkostního a teplotního senzoru i senzor na měření obsahu CO₂ na hale. Součástí doplnění stávající ventilace bude také instalace nouzového otvírání v případě výpadku proudu. Pro posílení odtahu budou do zadní štítové zdi na halách místo několika malých ventilátorů zabudovány 2ks štítových ventilátorů o rozměru 140 x 140 cm vč. izolačních krytů a bezpečnostních prvků.
V souvislosti s doplněním těchto štítových ventilátorů proběhnou na halách nezbytné stavební práce.
Stavební práce budou tedy spočívat v demontáži stávajících nevyhovujících ventilátorů v zadní štítové zdi, vybouráním dvou nových otvorů o rozměru 142 x 142 cm pro nové štítové ventilátory ve výšce cca 1 m nad podlahou, omítnutím, ošetřením omítky štukem a nátěrem.
Součástí každé z hal bude jednotka nouzového otvírání, která bude společně s klimapočítačem
umístěna v zázemí haly. Vyměněny budou servomotory pro ovládání ventilačních klapek, levou i
5 pravou stranu klapek bude ovládat vždy jeden servomotor, na každou z hal budou tedy instalovány na obvodové stěny vždy 2 servomotory na 24V. S výměnou klimapočítače a ostatních prvků ventilace (servomotory, servoklapky, štítové ventilátory, ventilátory v odtahových komínech, atd.) souvisí úprava rozvodů elektro vč. revize.
Podrobné zadání zakázky je uvedeno v samostatných přílohách zadávací dokumentace, kterou tvoří:
- Popis technologie (Příloha č. 1)
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 4 272 000,00 Kč
Druh ZŘ Otevřené řízení
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Odpovědné zadávání Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Evidenční číslo VZ ve Věstníku
Hlavní místo plnění ČESKÁ REPUBLIKA
Předmět CPV
  • Ventilátory
  • Odsávací ventilátory
  • Výstavba zemědělských objektů
  • Instalace a montáž větrání a klimatizace
Datum ukončení příjmu nabídek 22.03.2016 14:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Smlouva Modernizace farmy Lažánky
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Výkrm Tagrea, s.r.o.
IČO 26102463
Adresa
Karlov 196
28401 Kutná Hora
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 632611

Nahoru