Výpis systémových zpráv

Moderní zobrazovací metody a robotizace v Nemocnici s poliklinikou Česká Lípa a.s.

Datum uveřejnění 22.03.2018  
Datum zahájení zadávacího řízení 19.03.2018
Označení verze Aktuální  (19.04.2018 15:57:17)
Systémové číslo P18V00002105
Stav zakázka neukončena (Aktuální zadávací řízení)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v katalogu dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Moderní zobrazovací metody a robotizace v Nemocnici s poliklinikou Česká Lípa a.s.
Druh Dodávky
Popis Předmětem veřejné zakázky je dodávka nového přístrojového vybavení pro oblast zobrazovacích metod a dodávka robotických systémů sloužících pro rehabilitaci neurologických, ortopedických a traumatologických pacientů v Nemocnici s poliklinikou Česká Lípa, a.s.
Předmětem dodávky jsou ultrazvukové diagnostické přístroje, echokardiograf, skiagrafický přístroj s přímou digitalizací, mobilní rentgenový systém, RTG-C rameno a dále skupina robotických systémů pro rehabilitaci.
Předmět zakázky zahrnuje jak dodávku zboží s požadovanými technickými parametry do místa určení, tak jeho montáž, instalaci, konfiguraci, uvedení do provozu, předvedení funkčnosti a instruktáž obsluhy osobou k tomu oprávněnou dle zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZP“). Předmět zakázky zahrnuje rovněž poskytování záručního servisu po dobu záruční lhůty.
U položky Skiagrafie Části 2 – Rentgenové přístroje zahrnuje předmět zakázky také provádění pozáručního servisu po dobu 8 let od uplynutí záruční lhůty.

Veřejná zakázka je zadávána v rámci projektu s názvem „Moderní zobrazovací metody a robotizace v Nemocnici s poliklinikou Česká Lípa a.s.“, který je podporován z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), v rámci výzvy č. 31 ZVÝŠENÍ KVALITY NÁVAZNÉ PÉČE, číslo výzvy 06_16_043, registrační číslo projektu CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001240.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 23 198 793,00 Kč
Druh ZŘ Otevřené řízení
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Evidenční číslo VZ ve Věstníku Z2018-008734
Hlavní místo plnění Liberecký kraj
Předmět CPV
  • Zdravotnické přístroje
  • Opravy a údržba zdravotnických přístrojů
Datum ukončení příjmu nabídek 27.04.2018 11:30:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ano
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.
IČO 27283518
Adresa
Purkyňova 1849
47001 Česká Lípa
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 636623

Nahoru