Výpis systémových zpráv

Místní obslužná komunikace Louky Staré Město

Datum uveřejnění 30.03.2016  
Datum zahájení zadávacího řízení 29.03.2016
Označení verze Aktuální  (21.08.2018 08:53:03)
Systémové číslo P16V00002013
Stav ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky (Ukončeno plnění)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v katalogu dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Místní obslužná komunikace Louky Staré Město
Druh Stavební práce
Popis Předmětem veřejné zakázky zadávané v otevřeném podlimitním řízení jsou stavební práce „Místní obslužná komunikace Louky Staré Město“. Součástí stavebních prací je vybudování místní obslužné komunikace pro zajištění dopravní obslužnosti budoucí průmyslové zóny. Stavební objekt komunikace je umístěn na násypovém tělese a zahrnuje 3 větve komunikací - větev MK 1, délky 491,40 m, větev MK 2, délky 95,35 m a větev MK 3, délky 63 m. Vozovka je navržena v kategorii MO 8,0, šířka zpevněného povrchu vozovky je 6,5m, příčný spád střechovitý, materiál asfaltobeton. Předmětem veřejné zakázky je také výstavba opěrné zdi a inženýrských sítí – kanalizace splašková, kanalizace dešťová, podzemní hydrant, veřejné osvětlení a přeložka plynovodního potrubí.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 15 823 218,00 Kč
Druh ZŘ Otevřené řízení
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Evidenční číslo VZ ve Věstníku 632919
Hlavní místo plnění Zlínský kraj
Předmět CPV
  • Výstavba silnic
  • Výstavba příjezdových komunikací
  • Instalace a montáž zařízení pro osvětlení silnic
Datum ukončení příjmu nabídek 22.04.2016 09:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Smlouva Místní obslužná komunikace Louky Staré Město
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Město Staré Město
IČO 00567884
Adresa
náměstí Hrdinů 100
68603 Staré Město
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 234663

Nahoru