Výpis systémových zpráv

Místní komunikace v ul. Ješetinská, Černá Hora

Datum uveřejnění 23.07.2018  
Označení verze Aktuální  (17.01.2019 13:30:46)
Systémové číslo P18V00006057
Stav ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky (Ukončeno plnění)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Místní komunikace v ul. Ješetinská, Černá Hora
Druh Stavební práce
Popis V současné době je místní komunikace v části ul. Ješetinská zpevněna živičným krytem bez finální obrusné vrstvy. V prostoru u vstupu na hřbitov jsou plochy bez živičné úpravy a částečně se zbytky původního penetračního krytu. Navrženy jsou stavební práce spočívající zejména v dokončení chybějící krytové vrstvy vozovky s lokálním provedením kompletních konstrukčních vrstev a osazením obrub. Součástí stavby je úprava vstupů a sjezdů, obnova vodovodní přípojky pro RD č.p. 303, zrušení stávající kanalizace a přepojení kanalizačních přípojek do jednotné veřejné kanalizace. Stávající nechráněné sdělovací kabely budou uloženy do chrániček. Stavba je navržena v úseku od napojení na silnici III/0432 v ul. Brněnská po prostor hřbitova v ul. Ješetinská. Dotčené území je situováno v současně zastavěném území Černé Hory na zastavitelných plochách. Stavba není členěna na stavební objekty. Účelem stavby je dokončení konstrukčních vrstev vozovky a tímto zajištění předepsané životnosti vozovky a současně zlepšení dopravních podmínek v zájmové části městyse.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 3 601 144,00 Kč
Druh ZŘ Přímé zadání - Zakázka malého rozsahu
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Odpovědné zadávání Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Hlavní místo plnění ČESKÁ REPUBLIKA
Předmět CPV
  • Výstavba, zakládání a povrchové práce pro komunikace
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Smlouva Místní komunikace v ul. Ješetinská, Černá Hora
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Městys Černá Hora
IČO 00280097
Adresa
nám. Míru 50
67921 Černá Hora
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 211543

Nahoru