Portál pro vhodné uveřejnění používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto Portálu s tím souhlasíte. Další informace

Váš prohlížeč byl detekován jako unknown . Pro bezchybnou funkčnost tohoto Portálu je vyžadován některý z následujících prohlížečů:

MIPEXA - DIGITÁLNÍ TRANSFORMACE SPOLEČNOSTI –...

Výpis systémových zpráv

Datum uveřejnění 28.07.2019  
Označení verze Aktuální  (29.08.2019 14:11:36)
Systémové číslo P19V00006447
Stav zakázka neukončena (Aktuální zadávací řízení)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky MIPEXA - DIGITÁLNÍ TRANSFORMACE SPOLEČNOSTI – výrobní a nevýrobní technologie
Druh Dodávky
Popis Předmětem zakázky je dodávka technologického vybavení pro účely rozvoje zadavatele v procesu digitální transformace společnosti a zajištění konektivity a propojenosti pořizovaných technologií zadavatele v rámci projektu „MIPEXA - DIGITÁLNÍ TRANSFORMACE SPOLEČNOSTI“, a sice: 1) 1 ks CNC vertikálního frézovacího centra, 2) 3 ks CNC vertikálního frézovacího centra, 3) 1 ks automatizace včetně robotizace 2 strojů z části 1) a 2) a 4) 1 ks automatizace včetně robotizace 2 strojů z části 2) podle technické specifikace níže. Předmětem projektu je transformace společnosti v souladu s trendy Průmyslu 4.0 a propojení pořizovaných a stávajících technologií obousměrnou digitální komunikací. Z tohoto důvodu zadavatel požaduje, aby 1 ks automatizace z části 3) byl kompatibilní s 1 ks vertikálního frézovacího centra z části 1) a 1 ks vertikálního frézovacího centra z části 2) a dále 1 ks automatizace zajištoval kompatibilitu 2 ks vertikálního frézovacího centra z části 2).
Dodávka bude zahrnovat předmětné technologické vybavení s příslušenstvím, řídicím softwarem, dopravou na místo realizace zakázky, instalací a oživením tamtéž. Tam, kde je odkazováno na konkrétní předmět, nevede toto ke zvýhodnění určitých výrobků nebo dodavatelů, nebo naopak jejich vyloučení. Přesto, poptávané plnění musí být kompatibilní se stávajícími systémy zadavatele. Tato skutečnost vychází z požadavku zadavatele, že tam, kde by bylo nabízené plnění nekompatibilní s již používanými zařízeními či systémy, by jeho přizpůsobení provozu zadavatele působilo mimořádné obtíže.

Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídky, ovšem připouští dílčí plnění předmětu zakázky.

Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení, a to bez uvedení důvodu. Zadavatel si vyhrazuje právo na odmítnutí všech předložených nabídek, a to i bez uvedení důvodu. Zadavatel si vyhrazuje právo akceptovat jen částečné plnění. Zadavatel nebude hradit žádné náklady spojené s účastí v zadávacím řízení a v souvislosti s výběrovým řízením. Veškeré náklady vzniklé uchazečům výběrového řízení tímto výběrovým řízení a v souvislosti s ním nesou uchazeči sami. Dle § 2e zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zadavatel prohlašuje, že toto výběrové řízení není veřejnou obchodní soutěží ani veřejným příslibem a nejedná se o veřejnou zakázku realizovanou dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 25 300 000,00 Kč
Druh ZŘ Jiné
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Odpovědné zadávání Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Hlavní místo plnění Zlínský kraj
Předmět CPV
  • Frézy
  • Průmyslové roboty
Datum ukončení příjmu nabídek 29.08.2019 10:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ano
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název MIPEXA s.r.o.
IČO 25321749
Adresa
Traplice 426
68704 Traplice
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ neuvedeno

Nahoru