Výpis systémových zpráv

MĚSTO DOLNÍ KOUNICE – SPLAŠKOVÁ KANALIZACE V ULICÍCH IVANČICKÁ A SKALNÍ

Upozornění: Zadávací řízení bylo zrušeno
Datum uveřejnění 21.12.2018  
Datum zrušení 17.07.2019
Datum zahájení zadávacího řízení 20.12.2018
Označení verze Aktuální  (05.08.2019 11:04:26)
Systémové číslo P18V00009756
Stav zakázka byla zrušena (Aktuální zadávací řízení)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky MĚSTO DOLNÍ KOUNICE – SPLAŠKOVÁ KANALIZACE V ULICÍCH IVANČICKÁ A SKALNÍ
Druh Stavební práce
Popis Předmětem veřejné zakázky je výstavba infrastrukturní inženýrské sítě – kanalizační stokové sítě v ulici Ivančická a Skalní, která navazuje na stávající kanalizační síť ve městě Dolní Kounice. Stavba nové splaškové kanalizace v zájmovém území bude stavbou liniovou, inženýrskou a bude vodním dílem. Nová splašková kanalizace zajistí v souladu se stávajícími legislativními předpisy a platnými hygienickými normami a požadavky gravitační odvedení splaškových vod z dosud neodkanalizovaného území obce do stávající modifikované kanalizační soustavy, ukončené funkční mechanicko – biologickou ČOV.
K zajištění odvedení splaškových vod jsou navrženy kanalizační stoky z materiálu GRP - odstředivě litý, SN 15 000 DN 300. Na kanalizační síti jsou navrženy tři čerpací stanice – ČSOV. Výtlačné potrubí PE100 RC SDR 17 – DN 80. Součástí stavby bude realizace kanalizačních přípojek z PP SN 8 DN 150 pro každou nemovitost. Gravitační přípojky budou zakončeny plastovými revizními šachticemi, umístěnými v technicky vhodných místech, převážně na rozhraní veřejného prostoru a soukromých pozemků. Revizní šachtice tedy budou umístěny převážně na veřejně přístupných pozemcích, pouze v případě, že umístění šachtice ve veřejném prostoru nezajistí technické podmínky pro odkanalizování nemovitosti, budou revizní šachtice umístěny na soukromém (veřejně nepřístupném) pozemku. Část nemovitostí v nově odkanalizovávaném území je situována v terénních depresích, gravitační odkanalizování těchto nemovitostí konfigurace terénu neumožňuje. Tyto nemovitosti budou odkanalizovány tlakově – přes tlakové kanalizační stanice a tlakové kanalizační přípojky PE100 RC, DN 32. Tlakové přípojky budou zakončeny vyústěním do kontrolních šachtic gravitační kanalizace. Umístění tlakových kanalizačních stanice je navrženo na rozhraní veřejného prostoru a soukromých pozemků, v ojedinělých případech budou tlakové kanalizační stanice umístěny na soukromém pozemku vlastníka nemovitosti.
Celková délka všech nových úseků splaškové kanalizace – viz kapitola A.4.h Navrhované kapacity stavby Průvodní zprávy.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 62 472 680,38 Kč
Druh ZŘ Užší řízení
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Odpovědné zadávání Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Evidenční číslo VZ ve Věstníku Z2018-044754
Hlavní místo plnění Jihomoravský kraj
Předmět CPV
  • Práce spojené s přípravou staveniště
  • Stavební práce na výstavbě kanalizace
  • Stavební práce na výstavbě kanalizačních sítí
  • Stavební práce pro kanalizační potrubí
  • Architektonické, technické a zeměměřičské služby
  • Technické projekty pro provádění stavebně inženýrských prací
Datum ukončení příjmu nabídek 01.07.2019 08:00:00
Lhůta pro podání žádostí o účast 18.01.2019 08:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Město Dolní Kounice
IČO 00281701
Adresa
Masarykovo náměstí 66
66464 Dolní Kounice
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 344290

Nahoru