Portál pro vhodné uveřejnění používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto Portálu s tím souhlasíte. Další informace

Váš prohlížeč byl detekován jako unknown . Pro bezchybnou funkčnost tohoto Portálu je vyžadován některý z následujících prohlížečů:

Měřín, lokalita Balinka- II. etapa - inženýrské...

Výpis systémových zpráv

Datum uveřejnění 15.12.2014  
Datum zahájení zadávacího řízení 12.12.2014
Označení verze Aktuální  (03.04.2019 10:31:43)
Systémové číslo P14V00008793
Stav ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky (Ukončeno plnění)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Měřín, lokalita Balinka- II. etapa - inženýrské sítě a komunikace pro výstavbu RD
Druh Stavební práce
Popis Předmětem veřejné zakázky je II.etapa výstavby inženýrských sítí včetně komunikací pro budoucí výstavbu rodinných domů. Bude vybudována obslužná komunikace, vodovod, splašková a dešťová kanalizace, plynovod a rozvod VO (rozvod NN není součástí této PD).
Z důvodu snížení množství dešťových a balastních vod přitékajících na ČOV, bude v dané lokalitě navržena oddílná kanalizace. Stoky splaškové kanalizace budou zaústěny do přilehlého sběrače podél levého břehu Balinky. Z důvodu ochrany lokality před dešťovými vodami jak spadlých na předmětné území, tak přitékajících z výše položené lokality (po povrchu+ kanalizací) je navržen systém záchytných odvodňovacích příkopů a kanalizačních stok se zaústěním do podzemního objektu čerpací stanice dešťových a záplavových vod. Tento systém bude spouštěn v případě srážek s vysokou intenzitou při současných vysokých vodních stavech v řece Balince.

Veřejná zakázka je realizována jako společné zadávací řízení pro zadavatele Městys Měřín a Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko.

Rozdělení díla mezi jednotlivé zadavatele je následující:

Zadavatel č. 1 – Městys Měřín

- SO 01 Hrubé terénní úpravy
- SO 03 Dešťová kanalizace
- SO 04 Čerpací stanice dešťových a záplavových vod
- SO 06 STL plynovod
- SO 07 Komunikace a chodníky
- SO 08 Veřejné osvětlení
- SO 09 El. přípojka NN pro ČS dešťových a zápl. vod
- SO 10 Vodovodní přípojka pro ČS dešťových a zápl. vod
- SO 102 Vodovodní přípojky pro soubor RD
- SO 103 Přípojky dešťové kanalizace pro soubor RD
- SO 105 Přípojky splaškové kanalizace pro soubor RD
- DPS 01-2 Čerpadla a trubní vystrojení

Zadavatel č. 2- Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko

- SO 02 vodovod – řady
- SO 05 jednotná (splašková) kanalizace
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 15 800 000,00 Kč
Druh ZŘ Otevřené řízení
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Odpovědné zadávání Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Evidenční číslo VZ ve Věstníku VZ404187
Hlavní místo plnění Vysočina
Předmět CPV
  • Stavební práce na výstavbě plynovodů
  • Stavební práce pro vodovodní a kanalizační potrubí
  • Výstavba vedlejších komunikací
Datum ukončení příjmu nabídek 13.01.2015 10:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Smlouva Měřín, lokalita Balinka- II. etapa - inženýrské sítě a komunikace pro výstavbu RD
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Městys Měřín
IČO 00294799
Adresa
Náměstí 106
59442 Měřín
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 240110

Nahoru