Výpis systémových zpráv

Manipulační technika pro pilnici Třebešov

Datum uveřejnění 24.05.2017  
Datum zahájení zadávacího řízení 24.05.2017
Označení verze Aktuální  (23.01.2019 11:02:20)
Systémové číslo P17V00003370
Stav ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky (Ukončeno plnění)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Manipulační technika pro pilnici Třebešov
Druh Dodávky
Popis Identifikační údaje zadavatele:
Zadavatel: MATRIX a.s.
Sídlo: č. p. 1, 516 01 Třebešov
IČ: 25947672
Zastoupený: Ing. Libor Burian MBA, předseda představenstva

Popis předmětu zakázky:
Zakázka je rozdělena na dvě samostatné části. Předmětem jednotlivých částí jsou dodávky následující manipulační techniky:
ČÁST 1: Dodávka čelního vysokozdvižného vozíku
ČÁST 2: Dodávka čtyřcestného vysokozdvižného vozíku
Popis jednotlivých částí zakázky je uveden v kapitole 3.2 Zadávací dokumentace.
Zadavatel umožňuje dílčí plnění zakázky a to dle výše uvedeného dělení na části označené číslicemi 1 a 2.
Předmětem zakázky jsou pouze NOVÉ STROJE A ZAŘÍZENÍ, tj. je vyloučené dodat již použitou techniku, techniku po generální opravě nebo použitá předváděcí/demo vozidla. Techniku také nelze dodat, pokud byla v minulosti jakýmkoliv způsobem předmětem odpisování.

Lhůta a místo pro podání nabídky:
Lhůta pro podání nabídek končí dne 26. 6. 2017 v 14:00 hod.
Adresa pro doručování nabídek je SVI AJAK services s.r.o., Palackého třída 283, 288 02 Nymburk.

Kontaktní osoba zadavatele, její telefon a e-mailová adresa:
Kontaktní osoby: Ing. Marek Koplík, Martina Györödiová
Telefon: +420 775 223 388, +420 603 755 201
E-mail: verejne.zakazky@sviajak.cz

Předpokládaná hodnota zakázky pro Část 1: 1.600.000,- CZK bez DPH
Předpokládaná hodnota zakázky pro Část 2: 2.200.000,- CZK bez DPH

Nejedná se o zadávací řízení dle ZZVZ, ve znění pozdějších předpisů.

Nabídky se podávají v českém jazyce.

Dle §2 e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

Účastník může předložit nabídku na jednu část, nebo na všechny části zakázky, přičemž každá z částí bude mít stanoveno samostatné hodnocení. Účastník předloží nabídku na každou část zakázky samostatně.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 3 800 000,00 Kč
Druh ZŘ Otevřené řízení
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Odpovědné zadávání Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Evidenční číslo VZ ve Věstníku
Hlavní místo plnění Královéhradecký kraj
Předmět CPV
  • Vysokozdvižné vozíky
Datum ukončení příjmu nabídek 26.06.2017 14:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ano
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název MATRIX a.s.
IČO 25947672
Adresa
Třebešov 1
51601 Třebešov
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 634833

Nahoru