Výpis systémových zpráv

Magnetická rezonance (MR 1,5T)

Datum uveřejnění 30.09.2016  
Datum zahájení zadávacího řízení 29.09.2016
Označení verze Aktuální  (08.02.2018 15:13:08)
Systémové číslo P16V00008984
Stav ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky (Ukončeno plnění)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Magnetická rezonance (MR 1,5T)
Druh Dodávky
Popis Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka, montáž, instalace (vč. technologického projektu), zaškolení a uvedení do provozu zařízení – nukleární magnetické rezonance, v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami. Předmět plnění veřejné zakázky musí být nový, nepoužitý, nerepasovaný, nezastavený, nezapůjčený, nezatížený leasingem ani jinými právními vadami a nesmí porušovat žádná práva třetích osob k patentu nebo k jiné formě duševního vlastnictví. Všechna dodávaná zařízení musí být určena pro medicínské prostředí a musí splňovat požadavky platné české legislativy pro zdravotnické prostředky.
Součástí předmětu plnění veřejné zakázky je rovněž zajištění a zhotovení stínění pracoviště (celoměděná Faradayova klec), provedení nezbytně nutného chlazení přístroje, dodávka injektoru kontrastní látky pro MR a pulsní oxymetr kompatibilní s MR . Součástí plnění je též zajištění povinné publicity, a to dle Obecných pravidel pro žadatele a příjemce IROP, čl. 13 Publicita (viz příloha č. 5 ZD) a Metodického pokynu pro publicitu a komunikaci evropských strukturálních a investičních fondů (viz příloha č. 6 ZD).
Rozsah předmětu plnění a technická specifikace dodávky, která je předmětem plnění veřejné zakázky, jsou podrobně vyspecifikovány v příloze č. 1 zadávací dokumentace.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 21 000 000,00 Kč
Druh ZŘ Otevřené řízení
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Odpovědné zadávání Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Evidenční číslo VZ ve Věstníku 639116
Hlavní místo plnění Ústecký kraj
Předmět CPV
  • Zdravotnické přístroje
  • Jednotka magnetické resonance
Datum ukončení příjmu nabídek 06.12.2016 10:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Smlouva Magnetická rezonance (MR 1,5T)
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Městská nemocnice v Litoměřicích
IČO 00830488
Adresa
Žitenická 2084
41201 Litoměřice
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 60057253

Nahoru