Portál pro vhodné uveřejnění používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto Portálu s tím souhlasíte. Další informace

Váš prohlížeč byl detekován jako unknown . Pro bezchybnou funkčnost tohoto Portálu je vyžadován některý z následujících prohlížečů:

Lokální biocentrum Nad Přehradou – revitalizace...

Výpis systémových zpráv

Datum uveřejnění 14.09.2018  
Datum zahájení zadávacího řízení 17.07.2018
Označení verze Aktuální  (09.08.2019 12:56:45)
Systémové číslo P18V00007569
Stav zakázka neukončena (Aktuální zadávací řízení)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Lokální biocentrum Nad Přehradou – revitalizace nivy potoka – Viničné Šumice
Druh Stavební práce
Popis Předmětem plnění veřejné zakázky je úprava lokality, která je součástí ÚSES – lokálního biocentra Nad Přehradou, do podoby přirozené nivy Kovalovicích potoka.
Proběhnou terénní úpravy dvou typů, sanace keřových a ruderálních porostů a odstranění suti. Dále pak výsadba 1475 ks dřevin a zatravnění plochy 5116 m2.
V jižní části vznikne nové složené lichoběžníkové koryto potoka, jehož trasa je upravena dle zásad navrhování trasy malých vodních toků (Kyneta navržena na Q1, bermy a zbytek koryta na Q20).
Podélný sklon koryta bude činit 2% a bude vyrovnáván soustavou kamenných přirozených stupňů o výšce max 30 cm.
Horní část lokality bude upravena pouze podél východní a západní hranice, kde vzniknou zemní hrázky, které zajistí zachování původního koryta, ale zároveň zajistní požadovanou kapacitu koryta Q20.
Podél východní hranice, na křižovatce polních cest u zahrádek vznikne štěrkové drenážní žebro, které zajistí odvedení stagnující vody na polní komunikaci. Níže, přibližně v polovině trasy mezi zahrádkami a sedimentační nádrží bude část východního svahu koryta potoka upravena do podoby kamenného plazníku (svah podepřený oživeným kamenným záhozem).
Svahy a všechny terénní figury budou upraveny plynule tak, aby výsledný stav působil přirozeným (přírodním) dojmem.
Lokalita bude nakonec mimo plochy ponechané vegetace a trasu složeného koryta, doplněna o výsadby autochtonních druhů dřevin dle přirozené potenciální vegetace (STG, výběr dřevin pro ÚSES) a volné plochy budou řídce osety travní protierozní směsí.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 2 196 084,00 Kč
Druh ZŘ Veřejná zakázka malého rozsahu
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Odpovědné zadávání Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Hlavní místo plnění ČESKÁ REPUBLIKA
Předmět CPV
  • Stromy
Datum ukončení příjmu nabídek 30.07.2018 11:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Obec Viničné Šumice
IČO 00488372
Adresa
Viničné Šumice 23
66406 Viničné Šumice
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 219915

Nahoru