Výpis systémových zpráv

Likvidace splaškových vod z objektů MŠ a ZŠ Markvartice

Datum uveřejnění 06.10.2016  
Datum zahájení zadávacího řízení 21.09.2016
Označení verze Aktuální  (16.01.2017 13:59:09)
Systémové číslo P16V00009123
Stav ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky (Ukončeno plnění)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Likvidace splaškových vod z objektů MŠ a ZŠ Markvartice
Druh Stavební práce
Popis ČOV pro ZŠ Markvartice:
Jedná se o rekonstrukci stávající nádrže ČOV, stávajícího pozemní objektu, potrubí mezi ČOV a vodotečí v délce cca 8 m. Stávající ČOV likviduje splaškové vody z celkem 4 objektů, a to Základní školy umístěné na st.p.č. 5 (II. stupeň), Základní školy umístěné na st.p.č. 9 (I. stupeň), jídelny umístěné na st.p.č. 682 a objektu tělocvičny umístěné na st.p.č. 659 (viz příloha č. 12 zákres do mapy z KN). Dojde k likvidaci splaškových vod pro cca 108 EO. Bude provedena výměna původní technologie fy AQUATECH Srbsko z roku 1994 a drobné stavební úpravy. Bude provedena výměna technologie, rozepření nádrží proti tlaku vnější vody výstavbou železobetonových příček, oprava odpadního potrubí z ČOV do vodoteče, oprava výústních objektů, rekonstrukce střechy objektu nad ČOV a oprava ocelových konstrukcí. Práce budou provedeny dle předložené projektové dokumentace.

ČOV pro MŠ Markvartice:
Jedná se o rekonstrukci stávající ČOV, kdy bude provedeno nadezdění nádrže pro zamezení zatékání srážkových vod, nové zakrytí nádrže, oprava výústního objektu. Stávající ČOV likviduje splaškové vody z objektu MŠ umístěné na st.p.č. 432. Dojde k likvidaci splaškových vod pro 10 EO. Dojde k likvidace splaškových vod pro 10 EO. Práce budou provedeny dle předložené projektové dokumentace.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH nezveřejněna
Druh ZŘ Veřejná zakázka malého rozsahu
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Hlavní místo plnění Ústecký kraj
Předmět CPV
  • Stavební úpravy pro čistírny odpadních vod, čisticí stanice a spalovny odpadů
Datum ukončení příjmu nabídek 03.10.2016 16:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Smlouva Likvidace splaškových vod z objektů MŠ a ZŠ Markvartice
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Obec Markvartice
IČO 00555916
Adresa
Markvartice 280
40742 Markvartice
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 361062

Nahoru