Portál pro vhodné uveřejnění používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto Portálu s tím souhlasíte. Další informace

Váš prohlížeč byl detekován jako unknown . Pro bezchybnou funkčnost tohoto Portálu je vyžadován některý z následujících prohlížečů:

Likvidace navážky z městského pozemku areálu Za...

Výpis systémových zpráv

Datum uveřejnění 22.10.2021  
Datum zahájení zadávacího řízení 22.10.2021
Označení verze Aktuální  (17.01.2022 16:49:08)
Systémové číslo P21V00008238
Stav ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky (Ukončeno plnění)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Likvidace navážky z městského pozemku areálu Za Cihelnou v Roztokách u Prahy
Druh Stavební práce
Způsob odeslání výzvy k podání nabídek Odesláním elektronické výzvy přes systém
Popis Předmětem veřejné zakázky (díla) je nakládka, odvoz a zabezpečení ekologické likvidace deponií na pozemcích areálu „Cihelna“ v Roztokách u Prahy. Deponie jsou umístěny na pozemcích uvedených v čl. 4 této zadávací dokumentace, které se nacházejí v majetku zadavatele. Jakostně se jedná převážně o běžnou zeminu s podílem kameniva, dále o betonové kusy z demoličních prací s průměrnou velikostí 30 cm, a jemně drcený živičný recyklát. Atest o kvalitě recyklátu je předmětem přílohy č. 3b této zadávací dokumentace. Zaměření úložiště a množství deponovaného materiálu jsou uvedena v příloze č. 3a. Zadavatel požaduje legální, ekologický způsob likvidace odvezeného materiálu. Zhotovitel je povinen bezprostředně po dokončení plnění zakázky předat o tom zadavateli originální doklady (vážní lístky ze skládky, potvrzení investora o použití materiálu na jiné stavbě, vč. potvrzeného množství a způsobu použití).
V rámci ochrany životního prostředí při výstavbě je nutno dbát zejména na ochranu kulturní zeleni proti poškození stavební činností. V této oblasti je nezbytné dodržování zásad ochrany, jejichž souhrn je přílohou č. 6 této zadávací dokumentace.
Po odklizení navážek bude povrch pozemku zarovnán bez zhutňování. Součástí zakázky je povinnost průběžného udržování pořádku a čistoty na pozemku a v jeho okolí, včetně dopravních cest. Vzhledem k tomu, že bude zakázka plněna v období zvýšené pravděpodobnosti dešťových srážek, požaduje zadavatel v prostoru areálu umístění mobilního mycího zařízení tak, aby mohly být používané dopravní prostředky při výjezdu očištěny a nedocházelo k znečištění komunikací na dopravních trasách. Přípojka vody a možnost odvodu do dešťové kanalizace jsou v areálu k dispozici. Náklady na vodné, stočné a energie ponese zadavatel. Dopravní trasy budou před uzavřením smlouvy přesně specifikovány a smluvně fixovány v příloze č. 3 SoD. Zadavatel nepřipouští dopravu přes střed města Roztoky, zejména serpentinou ulice Nádražní. Pokud dojde vlivem těžké dopravy k poškození vozovky, bude povinností dodavatele zabezpečit adekvátní opravu. Součástí zakázky je i případné zhotovení a projednání potřebného DIO.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 7 900 000,00 Kč
Druh ZŘ Zjednodušené podlimitní řízení
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Odpovědné zadávání Ano
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Evidenční číslo VZ ve Věstníku
Hlavní místo plnění ČESKÁ REPUBLIKA
Předmět CPV
  • Výkopové a zemní práce
  • Přemisťování zeminy
  • Ukládání hornin na skládku
Datum ukončení příjmu nabídek 10.11.2021 11:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Smlouva Likvidace navážky z městského pozemku areálu Za Cihelnou v Roztokách u Prahy
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Město Roztoky
IČO 00241610
Adresa
nám. 5. května 2
25263 Roztoky
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ Z2017-004393

Nahoru