Výpis systémových zpráv

LIBICHOV – MODERNIZACE FARMY

Datum uveřejnění 05.04.2016  
Datum zahájení zadávacího řízení 06.04.2016
Označení verze Aktuální  (13.05.2016 15:07:59)
Systémové číslo P16V00002975
Stav zakázka byla zadána (Plnění smlouvy)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v katalogu dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky LIBICHOV – MODERNIZACE FARMY
Druh Stavební práce
Popis Předmětem zakázky je rekonstrukce stájí na farmách v Libichově pouze pro chov prasat a navýšení
skladovací kapacity kejdy.
Předmětem zakázky je modernizace stávajících pěti stájí. Prasata jsou ustájena na celoroštových
podlahách a některá na částečně zaroštovaný podlahách. Systém krmení je suchou krmnou směsí.
Odkliz kejdy je podroštovými kanály. V některých stájích je již zastaralá a nevyhovující technologie,
proto dojde k částečné výměně. Jsou nutné i některé stavební úpravy k zajištění bezpečnosti
a funkčnosti stájí.
Rekonstrukce je navrhována z důvodů zkvalitnění ustájení prasat.
Uspořádání ve stáji bude odpovídat novým zootechnickým požadavkům na ustájení zvířat využívající
nejnovějších poznatků z oblasti chovu prasat, etologie, využití moderních technických prvků.
Rekonstrukce je prováděna s cílem:
- zvýšit produktivitu práce a tím i snížit cenu finálního produktu pro zvýšení ziskovosti oproti
jiným obdobným provozům
- zkvalitnit výsledný produkt zejména spojením individuální péče o zvířata se špičkovou
technologií
- aplikace tzv. „welfare“ systému zajišťuje v souhrnu kvalitní prostředí pro zvířata, zejména z
hlediska tepelného a fyzického pohodlí
- relativně jednoduché a z hlediska provozuschopnosti spolehlivé řešení všech technologických
linek a pracovních operací
- podstatné zlepšení podmínek práce ošetřovatelů
Výsledkem rekonstrukce budou welfarově zrekonstruované stáje pro prasata.
Předmětem zakázky je také novostavba 2 čerpacích jímek o kapacitě 2x40,8m3, zapuštěné
železobetonové nádrže obdélníkového půdorysu, betonované na místě, zastropené včetně
technologie čerpání, míchání a novostavba skladovací jímky o kapacitě 3 504 m3. Jednokomorová
otevřená kruhová monolitická nádrž provedena z monolitického železobetonu vč. technologie
čerpání, míchání.
Čerpací jímky budou s novou skladovací nádrží propojeny novou tlakovou kanalizací
Stavba bude provedena v jedné etapě.
Podrobné zadání zakázky je uvedeno v samostatných přílohách zadávací dokumentace, kterou tvoří:
- Projektová dokumentace a popis technologie (Příloha č. 1)
- Výkaz výměr stavby (Příloha č. 2)
- Výkaz výměr technologie (Příloha č. 3)
Přílohy č. 1 a č. 2 zadávací dokumentace v digitální podobě na CD poskytne zadavatel na písemnou
žádost uchazeče, doručenou e-mailem kontaktní osobě zadavatele, uvedenou v článku 5. této
zadávací dokumentace.
V žádosti bude uvedeno obchodního jméno uchazeče a jméno osoby, které za uchazeče dokumentaci
na CD bude přebírat, adresa uchazeče. Za řádnost a úplnost v žádosti uvedené adresy odpovídá
uchazeč.
5
Vyžádané přílohy zadávací dokumentace na CD si zájemci vyzvednou osobně u kontaktní osoby
zadavatele pro toto výběrové řízení:
- v sídle zadavatele, v předem dohodnutém termínu a čase, a/nebo
- během prohlídky staveniště (viz bod 6.2 zadání).
Jsou-li v zadávací dokumentaci nebo jejich přílohách uvedeny konkrétní obchodní názvy, jedná se
pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiné technicky a kvalitativně
srovnatelné řešení.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 117 000 000,00 Kč
Druh ZŘ Otevřené řízení
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Evidenční číslo VZ ve Věstníku
Hlavní místo plnění ČESKÁ REPUBLIKA
Předmět CPV
  • Výstavba zemědělských objektů
Datum ukončení příjmu nabídek 03.05.2016 10:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Smlouva LIBICHOV – MODERNIZACE FARMY
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název LIPRA PORK, a.s.
IČO 46356118
Adresa
Štěpánovice 38
51263 Rovensko pod Troskami
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 522036

Nahoru