Portál pro vhodné uveřejnění používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto Portálu s tím souhlasíte. Další informace

Váš prohlížeč byl detekován jako unknown . Pro bezchybnou funkčnost tohoto Portálu je vyžadován některý z následujících prohlížečů:

Letní a zimní údržba komunikací a chodníků

Výpis systémových zpráv

Upozornění: Zadávací řízení bylo zrušeno
Datum uveřejnění 15.02.2021  
Datum zrušení 03.08.2021
Datum zahájení zadávacího řízení 12.02.2021
Označení verze Aktuální  (18.06.2021 13:18:59)
Systémové číslo P21V00000871
Stav zakázka byla zrušena (Vyhodnocování)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Letní a zimní údržba komunikací a chodníků
Druh Služby
Popis Veřejná zakázka je v souladu s § 35 zákona rozdělena na 2 částí:
a) Letní údržba se skládá ze strojního a ručního čištění komunikací, křižovatek a autobusových stání, strojního a ručního čištění ploch chodníků, parkových cest a schodišť, strojního a ručního čištění sedmi mostů, ručního čištění dvou mostů včetně schodišť, mechanického odstranění nežádoucí zeleně podél obrubníků, čištění odvodňovacích žlabů a uličních vpustí, odvoz a likvidace vzniklého odpadu při čištění a další služby uvedené v přílohách zadávací dokumentace. Dále jarního blokového čištění místních komunikací, které zahrnuje strojní čištění ploch vozovek včetně ručního dočištění, strojní čištění ploch chodníků, parkových cest a schodišť včetně ručního dočištění, strojní a ruční čištění autobusových zastávek, ruční úklid veškerých nečistot v celé ploše pod přístřešky, strojního a ručního čištění sedmi mostů, ručního čištění dvou mostů včetně schodišť, mechanického odstranění nežádoucí zeleně podél obrubníků, čištění odvodňovacích žlabů, čištění uličních vpustí, odvoz a likvidace vzniklého odpadu při čištění, umístění dostatečného počtu příslušného přechodného dopravního značení, zajištění povolení k umístění přechodného dopravního značení a další služby uvedené v přílohách zadávací dokumentace. V průběhu plnění si objednatel může objednat služby umývání místních komunikací, kropení místních komunikací, odstranění následků mimořádné /nepředvídatelné události, úklid komunikace po zásahu integrovaných záchranných složek, likvidace ekologických havárií, a ruční čištění a úklid, popřípadě další služby. Veškeré práce budou realizovány na základě pokynu objednatele. Podrobná specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je v přílohách zadávací dokumentace. Součástí plnění je i dodávka materiálů potřebných pro provádění letní údržby dodavatelem.
b) Zimní údržba komunikací se skládá ze strojního ošetření komunikací plužením, strojního ošetření komunikací plužením a posypem, strojního ošetření chodníků plužením, strojní ošetření chodníků plužením a posypem, ručního ošetření chodníků a parkových cest včetně posypu, ručního ošetření schodišť a jiných ploch včetně posypu, tzn. odstranění sněhu a náledí a ošetření povrchu posypem, ošetření mostů včetně schodišť posypem, ručního ošetření autobusových zastávek vč. nástupních ploch včetně posypu, dočištění prostoru přechodů pro chodce a míst pro přecházení, rozvozu a svozu posypových nádob a zimní dispečerské služby. V průběhu plnění si objednatel může objednat odstranění sněhu tj. nakládání a odvoz sněhu do 15 km. Podrobná specifikace předmětu veřejné zakázky je v přílohách zadávací dokumentace. Součástí plnění je i dodávka materiálů potřebných pro provádění zimní údržby dodavatelem. Dodavatel předloží zadavateli do 30. 9. operační plán zimní údržby. Zimní údržba bude probíhat od 16.11. daného roku do 15.3. následujícího roku.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 16 100 000,00 Kč
Druh ZŘ Otevřené řízení
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Odpovědné zadávání Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Evidenční číslo VZ ve Věstníku Z2021-005883
Hlavní místo plnění Karlovarský kraj
Předmět CPV
  • Čištění a zametání ulic
  • Čištění ulic
  • Odklízení sněhu
  • Odklízení ledu
Datum ukončení příjmu nabídek 26.03.2021 10:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Město Františkovy Lázně
IČO 00253936
Adresa
Nádražní 208
35101 Františkovy Lázně
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 345746

Nahoru