Výpis systémových zpráv

Kvasiny - výstavba chodníků, II. etapa

Datum uveřejnění 14.08.2015  
Datum zahájení zadávacího řízení 14.08.2015
Označení verze Aktuální  (04.04.2016 14:59:30)
Systémové číslo P15V00005130
Stav ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky (Ukončeno plnění)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Kvasiny - výstavba chodníků, II. etapa
Druh Stavební práce
Popis Předmětem této veřejné zakázky je novostavba komunikace pro pěší podél silnice III. třídy v průjezdním úseku obcí, včetně rekonstrukce veřejného osvětlení, úprav odvodnění, sítí technické infrastruktury a vyvolaných úprav oplocení, které jednoznačně vymezí plochy určené pro pohyb vozidel a pěších a současně se zabezpečením rovnoměrnějšího osvětlení komunikace zlepší bezpečnost všech uživatelů komunikace.
Území se nachází podél stávající obousměrné silnice III/31817 (ul. Zámecká) šířky 5-7 m v délce cca 591 m a nezpevněnou krajnicí. Celý řešený úsek je v intravilánu obce Kvasiny s rozptýlenou zástavbou rodinných domů v oplocených zahradách.
Předmětem zakázky je zároveň zajištění nezbytných pomocných prací specifikovaných v zadávací projektové dokumentaci nebo vyplývajících z územního rozhodnutí, či zakotvených v soupise prací - např. přechodné dopravní značení a dopravně inženýrská opatření, dočasný přesun autobusové zastávky a ochrana stávajících sítí technické infrastruktury na staveništi, zajištění povinné publicity, zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a geodetické zaměření objektu včetně vyhotovení geometrického plánu.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 3 425 000,00 Kč
Druh ZŘ Veřejná zakázka malého rozsahu
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Hlavní místo plnění Královéhradecký kraj
Předmět CPV
  • Stavební práce
Datum ukončení příjmu nabídek 31.08.2015 17:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Smlouva Kvasiny - výstavba chodníků, II. etapa
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Obec Kvasiny
IČO 00275026
Adresa
Kvasiny 81
51702 Kvasiny
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 348234

Nahoru