Portál pro vhodné uveřejnění používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto Portálu s tím souhlasíte. Další informace

Váš prohlížeč byl detekován jako unknown . Pro bezchybnou funkčnost tohoto Portálu je vyžadován některý z následujících prohlížečů:

KUNDRATICE – MODERNIZACE DOJÍRNY

Výpis systémových zpráv

Upozornění: Zadávací řízení bylo zrušeno
Datum uveřejnění 21.01.2016  
Datum zrušení
Datum zahájení zadávacího řízení 22.01.2016
Označení verze Aktuální  (26.02.2016 23:18:26)
Systémové číslo P16V00000243
Stav zakázka byla zrušena (Aktuální zadávací řízení)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky KUNDRATICE – MODERNIZACE DOJÍRNY
Druh Dodávky
Popis Předmětem zakázky jsou dodávky a montáž technologie v souvislosti se záměrem modernizace
stávající dojírny skotu.
V současné době je využíván k chovu krav kravín - stáj postavená v r. 1998 a stará rekonstruovaná
stáj z téhož roku. K dojení krav je v současné době využívána rybinová dojírna Westfalia o kapacitě
2x10 stání. Podrobný popis stávajícího řešení je uveden v příloze č. 1 – popis stávající technologie.
Dosavadní technologie dojení je zastaralá a vyžaduje časté opravy. Rovněž identifikace zvířat je
poruchová a náhradní identifikační respondéry se již nevyrábí.
Počítačový systém neumožňuje kvalitní management stáda a není kompatibilní s výpočetní technikou
používanou ve firmě.
Předmětem zakázky JSOU následující technologické celky nebo zařízení, na které uchazeč zpracuje
cenovou nabídku:
1 protiskluzové gumové matrace určené pro pokládku na betonové podlahy do dojírny, čekárny a
přístupových chodeb – 225m2 , včetně spojovacího materiálu, min. síly 24mm včetně spoj. materiálu
2, pedometry (aktivometr) krční - 450ks, dvouhodinový, včetně opasku s čísly, načítání na ident.
rámu, umožňující sledování pohybové aktivity zvířat a sledování říje u krav (montáž kravám na krk si
zajistí zadavatel)
3, identifikační antény – průchozí identifikační rámy, karta ISO komunikace - 2ks
4, SW vybavení dojírny - upgrade software dojírny, pohybová aktivita – kapacita min. 1000ks
5, HW vybavení, které umožní provoz SW – počítačová sestava včetně tiskárny a monitoru, jistící
zdroj UPS, základní operační systém, vzdálená internetová správa, přenosný DpMobil, on-line
komunikace
6, komunikační karta - (PC – dojírna, identifikace) , 1ks
7, čerpadlo mléka - výkon 1,1kW, s nerezovou zpětnou klapkou a napojením na stávající sběrnou
nádobu a výtlačné potrubí
8, dojící stroje čtyřcestné – 20ks , včetně mléčné a vzduchové silikonové hadice, nerezová pouzdra,
silikonové návlečky, oddělené dojení z jednotlivých čtvrtí vemene, se systémem okamžitého uzavření
sání podtlaku u jednotlivé čtvrtě sběrače při skopnutí stroje z vemene
9, ovládací panely – na každém dojícím místě, s digitálním ukazatelem nádoje a čísly dojnic, včetně
asynchronního pulsátoru a elektroinstalace - 20 ks
10, dezinfekční držák dojícího stroje – 20ks
11, měření mléka – odběr vzorků – 20ks
12, vstupní branky včetně pístů - 2ks
13, výstupní branky včetně pístů – 2ks
Všechny výše uvedené součástí technologie dojírny které jsou předmětem zakázky, stejně jako HW
a SW vybavení, musí být plně kompatibilní navzájem a s částmi dojírny, které zadavatel požaduje
ponechat a nejsou tedy předmětem zakázky. Součásti zakázky je uvedení nových zařízení do
bezvadného provozu, stejně jako instalace HW a SW včetně uvedení do provozu a předvedení
a zaškolení obsluhy.
5
Části stávající dojírny, kterou NEJSOU předmětem zakázky a uchazeč je NEZAHRNE do cenové
nabídky:
1, vlastní konstrukce stání
2, vývěva
3, mléčné a vzduchové potrubí
4, dezinfekční zařízení
Uchazeč nabídne řešení v detailu položkového rozpočtu, přičemž zachová při tvorbě cenové nabídky
členění na části zakázky tak, jak je zadavatel definuje v příloze č. 2a) a 2b).
Veškeré části zakázky, vyžadující montáž nebo instalaci, budou plně kompatibilní mezi sebou
a současně kompatibilní se stávajícím HW a SW provozovny zadavatele.
Nedílnou součástí realizace zakázky je také demontáž stávající technologie určené k modernizaci,
montáž a zprovoznění nově dodané technologie, zhotovení kompletní elektroinstalace včetně všech
odpovídajících revizí, zaškolení obsluhy a dodání dokumentace pro řádné užívání technologie.
Modernizace dojírny bude realizována tzv. „za provozu“, po etapách.
Práce nelze vykonávat v době dojení, které probíhá každý den v časech: ráno od 4.00 do 9.30 hodin
a odpoledne od 15.00 do 19.30 hodin. Noční práce v dojírně je možná.
Jsou-li v zadávací dokumentaci nebo jejich přílohách uvedeny konkrétní obchodní názvy, jedná se
pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiné technicky a kvalitativně
srovnatelné řešení.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 2 500 000,00 Kč
Druh ZŘ Otevřené řízení
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Odpovědné zadávání Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Evidenční číslo VZ ve Věstníku
Hlavní místo plnění ČESKÁ REPUBLIKA
Předmět CPV
  • Dojící stroje
  • Části dojících strojů
  • Výstavba zemědělských objektů
Datum ukončení příjmu nabídek 16.02.2016 12:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název AGRO Rozsochy, a.s.
IČO 63468026
Adresa
Rozsochy 165
59257 Žďár nad Sázavou
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 630291

Nahoru