Výpis systémových zpráv

Korozluky a Sedlec splašková kanalizace a ČOV

Datum uveřejnění 29.09.2016  
Datum zahájení zadávacího řízení 27.09.2016
Označení verze Aktuální  (02.01.2018 09:43:10)
Systémové číslo P16V00008810
Stav ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky (Ukončeno plnění)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Korozluky a Sedlec splašková kanalizace a ČOV
Druh Stavební práce
Popis Předmětem plnění veřejné zakázky je výstavba tlakové splaškové kanalizace, ČOV pro 200 EO, kanalizační přípojky a příjezdové komunikaci k ČOV. Výstavba kanalizace v délce cca 4,2 km a čistírny odpadních vod bude realizována v zastaveném území obcí Korozluky a Sedlec. Plánovaná výstavba ČOV bude prováděna v nezastavěném území obce Korozluky (cca 390 m od obytné zástavby obci Korozluky a cca 290 m od obytné zástavby v obci Sedlec). Stavbou budou dotčeny pozemky s povrchem zpevněným – silnice III. tř. a místní komunikace i pozemky s povrchem nezpevněným – zelené plochy, pole. ČOV bude umístěna na parcele ve vlastnictví zadavatele, která má nezpevněný povrch. Vyčištěná voda z čistírny bude odváděna novým potrubím do Korozluckého potoka. Toto potrubí bude ukončeno ve výústním objektu, který bude zakomponován do břehového svahu potoka (levý břeh). Nová elektropřípojka pro ČOV bude napojena na stávající rozvody v blízkosti budoucí ČOV.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 19 416 000,00 Kč
Druh ZŘ Otevřené řízení
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Evidenční číslo VZ ve Věstníku Z2016-001065
Hlavní místo plnění Ústecký kraj
Předmět CPV
  • Stavební práce na výstavbě kanalizace
  • Výstavba vedlejších komunikací
  • Výstavba čistíren odpadních vod
Datum ukončení příjmu nabídek 14.11.2016 16:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Smlouva Korozluky a Sedlec splašková kanalizace a ČOV
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Obec Korozluky
IČO 00265993
Adresa
Korozluky 20
43401 Korozluky
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 644988

Nahoru