Výpis systémových zpráv

Kořenová ČOV Chlum - projektová dokumentace

Datum uveřejnění 18.07.2018  
Datum zahájení zadávacího řízení 18.07.2018
Označení verze Aktuální  (18.07.2018 11:09:03)
Systémové číslo P18V00005883
Stav zakázka neukončena (Aktuální zadávací řízení)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Kořenová ČOV Chlum - projektová dokumentace
Druh Služby
Popis Navrhovaná stavba řeší odkanalizování a čištění odpadních vod v obci Všestary, místní části Chlum. Návrh odkanalizování obce je v souladu s plánem rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje.
Stavba slouží k odkanalizování a čištění odpadních vod z obce Všestary, místní části Chlum. ČOV je navržena na kapacitu 250 EO. Jedná se o kořenovou čistírnu odpadních vod s technologií soustavy pulzně zkrápěných biofiltrů o užitné ploše cca 1000 m2. Biofiltry budou doplněny denitrifikační recirkulací.
Stávající jednotná kanalizace v obci bude využita jako dešťová. Nová oddílná splašková kanalizace není předmětem této zakázky.
Předpokládané investiční náklady stavby (odhad dle zpracované studie) činí 3,375 mil. Kč bez DPH.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 300 000,00 Kč
Druh ZŘ Veřejná zakázka malého rozsahu
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Odpovědné zadávání Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Hlavní místo plnění ČESKÁ REPUBLIKA
Přesná poloha hlavního místa plnění
GPS 49° 41' 30.6240" N, 15° 31' 29.2800" E
Předmět CPV
  • Kanalizace, odstraňování odpadu, čištění a ekologické služby
Datum ukončení příjmu nabídek 26.07.2018 13:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Obec Všestary
IČO 00269760
Adresa
Všestary 35
50312 Všestary
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 352619

Nahoru