Výpis systémových zpráv

Komunitní centrum Hrádek nad Nisou

Upozornění: Zadávací řízení bylo zrušeno
Datum uveřejnění 02.05.2018  
Datum zrušení 30.05.2018
Datum zahájení zadávacího řízení 02.05.2018
Označení verze Aktuální  (18.06.2018 15:43:57)
Systémové číslo P18V00003386
Stav zakázka byla zrušena (Aktuální zadávací řízení)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Komunitní centrum Hrádek nad Nisou
Druh Stavební práce
Popis Předmětem plnění veřejné zakázky je komplexní rekonstrukce nemovité kulturní památky zapsané v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky pod rejstříkovým číslem 105834. Schubertova vila v Hrádku nad Nisou je významným dokladem vývoje architektury regionu a zájmem památkové péče je provedení oprav bez negativního zásahu do jejích památkových hodnot. Stavební úpravy se soustřeďují na úpravu dispozice v jednotlivých podlažích pro nové funkční využití s důrazem na zachování a repasi dochovaných architektonických a uměleckořemeslných prvků.

Stavba se člení na tyto stavební objekty:
SO 101 HTÚ, komunikace a zpevněné plochy
SO 701 Komunitní centrum – stavební úpravy
SO 801 Terénní úpravy a výsadby, kácení, oplocení

V případě suterénu se jedná o zobytnění původně utilitárního, převážně skladového, podlaží. Suterén je přístupný po schodišti z přízemí budovy a také vlastním vstupem ze SZ. Nová dispozice je členěna jako trojtrakt, kdy kolem centrální chodby jsou umístěny jednotlivé klubové místnosti. Suterén je nově doplněn hygienickým zázemím s toaletami, sprchami a šatnou. V suterénu je ve stávající pozici také umístěna centrální technická místnost pro vytápění a ohřev TV. V ní je umístěn také úklid pro toto podlaží.

Přízemí je v převážné míře zachováno v původním uspořádání, které vychází z halového domu, kdy kolem centrální haly (navazující vstupním závětřím na portikus) jsou seskupeny místnosti nově určené jako sdílené konzultační a víceúčelové místnosti sloužící jednotlivým organizacím podle časového harmonagramu. Samotná hala je řešena jako prezentační prostor s recepcí a přístupem na veřejný internet. V hale také ústí hlavní schodiště spojující 1.n.p. a 2.n.p. Na vstupní zádveří přímo navazuje toaleta uzpůsobená pro OSSPO vč. přebalovacího pultu. Se zádveřím je propojeno také původně služební schodiště. Za prostorem vedlejšího schodiště je situována kuchyně se zázemím uzpůsobená pro potřeby činnosti jednotlivých organizací. Přístup do patra (2.n.p.) je umožněn pomocí obou výše uvedených schodišť.

V 2.n.p. na vedlejší schodiště navazují dvě konzultační místnosti a patrové hygienické zázemí vč. úklidové komory. Z jedné z konzultačních místností je přístup na střešní terasu nad portikem. Hlavní schodiště, které je v tomto podlaží zakončeno, ústí v samostatné hale, ze které je přístup na sousedící halu s vedlejším schodiště a do centrální chodby trojtraktu, který je vytvořen předělením (prosklenými stěnami) původně průchozích místností (dnes propojených pro potřeby knihovny). Kolem chodby jsou seskupeny celkem 4 místnosti – klubové a víceúčelové místnosti se zázemím. Z jedné z místností je přístup na střešní terasu.

Ve 3.n.p. podlaží, které se nachází na úrovni mansardy dochází k největším stavebním i dispozičním změnám. Celá obvodová konstrukce bude zateplena a na místo dnes situovaných dvou bytových jednotek bude v tomto podkrovním podlaží umístěno hygienické zázemí, úklidová komora, společenský sál s foyer a čajovou kuchyňkou, bytová jednotka kategorie 2+kk určená pro správce objektu. Na tuto úroveň je umožněn přístup pouze po stávajícím vedlejším schodišti (původně služebním). Na prostor schodiště navazuje malý podkrovní prostor, kudy je umožněn přístup na nejvyšší úroveň (4.n.p. - půda).

Půda zůstane zachována jako skladový prostor. Nicméně v jejím objemu bude vymezen prostor (víceméně místnost) určený jako technické zázemí IT (serverovna, RACKovna).

Stavební úpravy se dále soustředí na obnovu vzhledu vnější podoby objektu a to především na obnovu poškozených fasád, repasi výplní otvorů, repasi a doplnění uměleckořemeslných prvků (okenice, mříže apod.), rekonstrukci střechy s výměnou krytiny za původní břidlici a statické zajištění nejen exedry ale také opěrných stěn a terénních schodišť. Snahou zadavatele je vrátit objektu v maximální možné míře jeho původní vzhled, což je také v souladu se záměry památkové péče.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 26 850 000,00 Kč
Druh ZŘ Zjednodušené podlimitní řízení
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Evidenční číslo VZ ve Věstníku
Hlavní místo plnění Liberecký kraj
Předmět CPV
  • Stavební práce
  • Historicky nebo architektonicky mimořádně zajímavé budovy
  • Rekonstrukce budov
Datum ukončení příjmu nabídek 24.05.2018 11:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Město Hrádek nad Nisou
IČO 00262854
Adresa
Horní náměstí 73
46334 Hrádek nad Nisou
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 60060715

Nahoru