Výpis systémových zpráv

Komunitní centrum Farní charita Kolín II

Datum uveřejnění 10.10.2018  
Datum zahájení zadávacího řízení 10.10.2018
Označení verze Aktuální  (21.01.2019 17:10:43)
Systémové číslo P18V00008204
Stav zakázka neukončena (Aktuální zadávací řízení)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Komunitní centrum Farní charita Kolín II
Druh Stavební práce
Popis Účelem veřejné zakázky je uzavření smlouvy o dílo na zhotovitele stavby. Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající ve výstavbě objektu Komunitního centra Farní Charity. Pozemek se nachází v zastavěné části obce Kolín Zálabí vedle kostela sv. Víta na bývalém hřbitově – pozemek p. č. 258/17. Kostel svatého Víta je movitou kulturní památkou číslo rejstříku ÚSKP 46040/2-790, ale samotný objekt centra nebude památkově chráněným objektem. Komunitní centrum je patrová budova členěná podle činnosti, která se v ní bude odehrávat. Hmotový tří trakt, který má oddělené architektonické ztvárnění.

Do terénu zapuštěný jednopodlažní sál s plochou střechou a s návazností na charitativní prodej. Dvoupodlažní poloveřejný prostor pro obslužnost budovy a kancelářské prostory umístěné ve dvou podlažích. Nezávislý chod pater kanceláří zajišťuje možný oddělený vchod do daných pater z venkovního prostoru.

Barevné a materiálové řešení vychází z daných místních podmínek a hmotového řešení stavby. Výškové umístění pozemku proti přístupové komunikaci umožňuje zakopat podlaží do terénu a využít monolitický systém železobetonové výstavby. Finální architektonický efekt této hmoty podpoří exteriérová fasádní stěrka s doplňkovou finální úpravou ( struktura travertinu popř. pohledového betonu).

Komunikační a obslužný trakt bude opláštěn dřevěnou zavěšenou provětranou fasádou ze sibiřského modřínu bez povrchové barevné úpravy. Fasádní dřevo bude podrobeno proceduře na odolnost proti biologickým škůdcům. Nejvyšší hmota s kancelářským provozem a atikou po obvodu třech stěn bude obalena do zateplovacího systému s fasádní stěrkou s finální povrchovou úpravou.

Stavba bude provedena dle projektové dokumentace (DPS) zpracované projekční kanceláří AMA s.r.o. –architektonicko – stavební ateliér, se sídlem Václavské náměstí 799/48, Praha 1 – Nové Město, 110 00, IČO: 48109177.

Projektová dokumentace tvoří přílohu č. 1 zadávací dokumentace a je kompletně zveřejněna na profilu zadavatele https://nen.nipez.cz/profil/FCK. Podrobné požadavky zadavatele na rozsah plnění veřejné zakázky jsou uvedeny v obchodních podmínkách, které tvoří přílohu č. 2 zadávací dokumentace.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH nezveřejněna
Druh ZŘ Zjednodušené podlimitní řízení
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Odpovědné zadávání Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Evidenční číslo VZ ve Věstníku
Hlavní místo plnění ČESKÁ REPUBLIKA
Předmět CPV
  • Výstavba víceúčelových budov
Datum ukončení příjmu nabídek 30.10.2018 13:00:00
URL detailu veřejné zakázky https://nen.nipez.cz/SeznamPlatnychProfiluZadavatelu/MultiprofilZakladniUdajeOZadavateliM-4416042...
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Farní charita Kolín
IČO 73633941
Adresa
Brandlova 17
28002 Kolín
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ Z2018-020406

Nahoru