Výpis systémových zpráv

Komplexní řešení bio-odpadu v obci Místo

Datum uveřejnění 09.07.2015  
Datum zahájení zadávacího řízení 09.07.2015
Označení verze Aktuální  (22.01.2016 10:26:07)
Systémové číslo P15V00004200
Stav zakázka byla zadána (Plnění smlouvy)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Komplexní řešení bio-odpadu v obci Místo
Druh Dodávky
Popis Záměrem zadavatele je uzavření smlouvy, na základě které vybraný uchazeč na svou odpovědnost a náklady dodá zadavateli po jejím uzavření předmět plnění této zakázky, kterým je:

- 1 ks svozového vozidla na bioodpad,
- 140 ks bio-kompostérů,
- 10 ks hákových kontejnerů na bio-odpad plně kompatibilních se svozovým vozidlem,
- 1 ks štěpkovače k likvidaci větví, kmenů, keřů, apod..

Další požadavky zadavatele:

- Dodávka musí zahrnovat veškeré náklady spojené s dodávkou do místa plnění tj. doprava zařízení do místa plnění, balné, uvedení do provozu, školení pracovníků.
- Dodané vybavení musí být nové, dosud nepoužité a musí splňovat veškeré požadavky příslušných obecně závazných právních předpisů a technických norem. Svozové vozidlo musí být vybaveno k provozu na komunikacích v ČR.
- Spolu s předáním poptávaného vybavení předá dodavatel také jeho kompletní dokumentaci. Všechny doklady budou vyhotoveny v českém jazyce.
- O dodání zboží bude sepsán předávací protokol (dodací list), který se po oboustranném podpisu stane nedílnou součástí kupní smlouvy.

Bližší specifikace je uvedena ve Výzvě k podání nabídek vč. ZD a jejích přílohách.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 2 587 030,00 Kč
Druh ZŘ Zjednodušené podlimitní řízení
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Evidenční číslo VZ ve Věstníku
Hlavní místo plnění Ústecký kraj
Předmět CPV
  • Speciální stroje pro zahradnictví a lesnictví
  • Vozidla pro svoz odpadků a odpadních vod
  • Kontejnery a nádoby na odpad a odpadky
  • Kontejnery na odpadový materiál
Datum ukončení příjmu nabídek 28.07.2015 17:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Smlouva Komplexní řešení bio-odpadu v obci Místo
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Obec Místo
IČO 00262048
Adresa
Místo 81
43158 Místo
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 483719

Nahoru