Portál pro vhodné uveřejnění používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto Portálu s tím souhlasíte. Další informace

Váš prohlížeč byl detekován jako unknown . Pro bezchybnou funkčnost tohoto Portálu je vyžadován některý z následujících prohlížečů:

Kompletní projektová příprava rekonstrukce...

Výpis systémových zpráv

Upozornění: Zadávací řízení bylo zrušeno
Datum uveřejnění 16.11.2018  
Datum zrušení 13.03.2019
Datum zahájení zadávacího řízení 16.11.2018
Označení verze Aktuální  (27.03.2019 08:32:08)
Systémové číslo P18V00008993
Stav zakázka byla zrušena (Vyhodnocování)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Kompletní projektová příprava rekonstrukce městských komunikací v Roztokách u Prahy pro roky 2019 - 2022
Druh Služby
Způsob odeslání výzvy k podání nabídek Bez odeslání výzvy nebo odeslání výzvy mimo systém
Popis Předmětem plnění zakázky je zhotovení projektových dokumentací, potřebných k realizaci rekonstrukcí vybraných komunikací na území města Roztoky u Prahy. Požadováno je zhotovení jednotné projektové dokumentace, jejíž první stupeň rozpracovanosti bude použit k žádosti o stavební povolení a finální podoba, respektující požadavky vydaného SP, jako dokumentace pro provedení stavby, vč. položkového, stavebního rozpočtu a rozpočtu slepého (finální JPD musí být použitelná jak pro výběr zhotovitele stavby, tak i pro provedení stavby samotné. Projektová dokumentace pro každou lokalitu a každý stupeň bude předána v 6 listinných vyhotoveních a digitální podobě v pdf i v otevřeném formátu (xls, doc, dwg). Součástí zakázky je i výkon inženýrské činnosti k získání pravomocných stavebních povolení pro jednotlivé stavby a dále provedení veškerých potřebných zkoušek, průzkumů a zjištění průběhu veškerých inženýrských sítí. Poskytování autorského dozoru v průběhu realizace jednotlivých staveb není součástí této zakázky, s vítězem této soutěže bude zahájeno jednací řízení bez uveřejnění na budoucí poskytování autorského dozoru. Předmětem projektů rekonstrukcí komunikací bude s ohledem na poměry jednotlivých lokalit zbudování příslušného kufru pod pojezdové a pochozí plochy komunikací, výměna nebo nové položení zpevněných povrchů, zbudování systému odvodnění povrchů, úprava stávajících nebo zbudování nových chodníků, případných parkovacích míst a veřejné zeleni; dále návrh dopravního značení a zbudování nového, nebo rekonstrukce stávajícího veřejného osvětlení. Ve vybraných lokalitách (viz níže) bude projektu rekonstrukce komunikace podřazen projekt zbudování nové splaškové kanalizace, který dodá, s příslušnými rozhodnutími orgánů státní správy, v listinné i digitální podobě zadavatel. V jedné lokalitě (viz níže) bude požadován projekt rekonstrukce stávající splaškové kanalizace a vodovodního řadu. Pro některé komunikace má zadavatel k dispozici studie pro uspořádání prostoru lokality. Tyto studie budou podkladem pro úvodní projekční návrhy zhotovitele. Zadavatel požaduje v rámci plnění zakázky vypracování úvodního návrhu uspořádání prostoru jednotlivých lokalit (jednoduché situace s vyznačením návrhu kvality povrchů jednotlivých částí komunikace s návrhem způsobu odvodnění povrchu), včetně hrubého odhadu investičních nákladů. Tyto úvodní studie budou zadavatelem připomínkovány a schvalovány. Na tomto základě budou provedeny vlastní projekční práce a související inženýrská činnost. Kryt vozovek je věcí volby projektanta. Požadovaným krytem chodníků je betonová dlažba se slepeckými prvky. Požadován je i návrh vhodného umístění přechodů pro pěší, popř. míst pro přecházení.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 1 033 000,00 Kč
Druh ZŘ Veřejná zakázka malého rozsahu
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Odpovědné zadávání Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Hlavní místo plnění ČESKÁ REPUBLIKA
Předmět CPV
  • Příprava návrhů a projektů, odhad nákladů
  • Technické projekty pro provádění stavebně inženýrských prací
  • Technické projekty pro dopravní instalace
Datum ukončení příjmu nabídek 06.12.2018 13:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Město Roztoky
IČO 00241610
Adresa
nám. 5. května 2
25263 Roztoky
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ Z2017-004393

Nahoru