Výpis systémových zpráv

Knihovna Hrádek nad Nisou (opakované zadání)

Datum uveřejnění 24.11.2017  
Datum zahájení zadávacího řízení 24.11.2017
Označení verze Aktuální  (02.09.2020 16:48:46)
Systémové číslo P17V00008618
Stav ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky (Ukončeno plnění)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Knihovna Hrádek nad Nisou (opakované zadání)
Druh Stavební práce
Popis SO 701 – Knihovna
Jedná se o třípodlažní objekt na lichoběžníkovém půdoryse o rozměrech cca 11,1 m x 10,0 resp. 12,7 m. Výška objektu v hřebeni je cca 11,1 m. Budova je založena na železobetonových základových pasech a železobetonové základové desce. Nosné stěny objektu jsou navrženy jako železobetonové monolitické. Schodiště je dvouramenné, schodišťové desky jsou železobetonové prefabrikované. Stropní desky a střešní deska jsou také železobetonové monolitické. Střecha je navržena jako sedlová se sklonem 12°. Západní fasáda objektu je řešena z ostře pálených cihel kladených mezi vodorovné plechy (možno použití recyklovaných cihel z původního objektu). Cihly jsou kladeny na stojato na ocelovou pásovinu, kotvenou do špalet otvorů. Zbytek fasády je řešen z nahrubo strhávané probarvené omítky břízolitového typu. Podrobně je objekt popsán v samostatné technické zprávě D1.1.1.

SO 801 – Terénní úpravy, oplocení
Předmětem stavebního objektu SO 801 je zejména doplnění oplocení mezi novým objektem a stávající hřbitovní zdí a doplnění oplocení po zbourané stávající cihelné zdi nahrazující dnes plot mezi vnitřním dvorem a sousedním pozemkem. Nové oplocení bude z hoblovaných modřínových prken šířky 150 mm a výšky cca 2000 mm kladených na svislo. Základové konstrukce budou z monolitického betonového pasu s podezdívkou z betonových prolévaných tvarovek. Ocelové sloupky budou z jäckel profilů. Podrobně je oplocení popsáno v samostatné části PD - D3.
V bezprostřední blízkosti výstavby objektu SO 701 se dnes ve vnitřním dvoře nachází parková zeleň. Tato bude po dobu výstavby dočasně přesazena a po dokončení stavebních prací bude vrácena na původní místo. Plocha bude také nově zamulčována. Dotčená plocha je velikosti cca 10,0 m².
Výstavbou objektu bude dotčena travnatá plocha na sousedním pozemku 6/1 (výkopové práce kolem objektu). Po dokončení stavebních prací bude tato plocha urovnána, ohumusována a zatravněna. Dotčená plocha je velikosti cca 45,5 m².

SO 802 – Demolice
Jedná se o demolici stávajícího objektu bývalé pekárny. Objekt je půdorysných rozměrů o velikosti cca 10,8 x 9,5 m. Objekt je dvoupodlažní, v současnosti je stropní konstrukce již zdemolována a zůstaly pouze nosné I. profily. Budova je zděná, stěnový podélně nosný systém. Stěny jsou tloušťky 150 - 450 mm vyzdívané z plných cihel na maltu vápenocementovou MVC 10. Svislé zdivo je provázáno žb věnci. Objekt zastřešen dřevěnými vazníky, na které jsou příčně kladeny dřevěnými krokve s bedněním. Střešní krytina je z eternitových šablon obsahujících azbest. Podrobně je SO 802 zpracován v samostatné části projektové dokumentace - D4.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 13 342 000,00 Kč
Druh ZŘ Zjednodušené podlimitní řízení
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Evidenční číslo VZ ve Věstníku Z2018-005847
Hlavní místo plnění ČESKÁ REPUBLIKA
Přesná poloha hlavního místa plnění
GPS 50° 51' 14.5791" N, 14° 50' 38.8459" E
Předmět CPV
  • Demolice, příprava staveniště a odklizovací práce
  • Výstavba knihoven
  • Chodníky a jiné zpevněné povrchy
  • Instalace a montáž oplocení
Datum ukončení příjmu nabídek 13.12.2017 11:00:00
URL detailu veřejné zakázky http://hradek.eu/index.aspx?rub=69
Smlouva Knihovna Hrádek nad Nisou (opakované zadání)
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Město Hrádek nad Nisou
IČO 00262854
Adresa
Horní náměstí 73
46334 Hrádek nad Nisou
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 60060715

Nahoru