Výpis systémových zpráv

Knihovna Hrádek nad Nisou

Upozornění: Zadávací řízení bylo zrušeno
Datum uveřejnění 25.08.2017  
Datum zrušení 24.11.2017
Datum zahájení zadávacího řízení 25.08.2017
Označení verze Aktuální  (24.11.2017 12:44:55)
Systémové číslo P17V00006296
Stav zakázka byla zrušena (Aktuální zadávací řízení)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v katalogu dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Knihovna Hrádek nad Nisou
Druh Stavební práce
Popis Předmětem plnění veřejné zakázky je zhotovení budovy knihovny. Jedná se o třípodlažní objekt na lichoběžníkovém půdoryse o rozměrech cca 11,1 m x 10,0 resp. 12,7 m. Výška objektu v hřebeni je cca 11,1 m. Budova je založena na železobetonových základových pasech a železobetonové základové desce. Nosné stěny objektu jsou navrženy jako železobetonové monolitické. Schodiště je dvouramenné, schodišťové desky jsou železobetonové prefabrikované. Stropní desky a střešní deska jsou také železobetonové monolitické. Střecha je navržena jako sedlová se sklonem 12°. Západní fasáda objektu je řešena z ostře pálených cihel kladených mezi vodorovné plechy (možno použití recyklovaných cihel z původního objektu). Cihly jsou kladeny na stojato na ocelovou pásovinu, kotvenou do špalet otvorů. Zbytek fasády je řešen z nahrubo strhávané probarvené omítky břízolitového typu.
Stavba se člení na tyto stavební objekty:
SO 101 – Komunikace a zpevněné plochy
SO 701 – Knihovna
SO 801 – Terénní úpravy, oplocení
SO 802 – Demolice
Technické podmínky vymezující požadavky na vlastnosti předmětu veřejné zakázky jsou stanoveny v souladu s ustanovením § 92 ZZVZ v podrobnostech nezbytných pro účast dodavatele v zadávacím řízení ve formě projektové dokumentace a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, jež jsou vyhotoveny v rozsahu stanoveném vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Projektová dokumentace je Přílohou č. 1 zadávací dokumentace. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr je součástí projektové dokumentace (viz část E - DOKLADOVÁ ČÁST).
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 13 500 000,00 Kč
Druh ZŘ Zjednodušené podlimitní řízení
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Evidenční číslo VZ ve Věstníku
Hlavní místo plnění ČESKÁ REPUBLIKA
Přesná poloha hlavního místa plnění
GPS 50° 51' 14.4533" N, 14° 50' 37.7268" E
Předmět CPV
  • Demolice, příprava staveniště a odklizovací práce
  • Výstavba knihoven
  • Chodníky a jiné zpevněné povrchy
  • Instalace a montáž oplocení
Datum ukončení příjmu nabídek 13.09.2017 13:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Město Hrádek nad Nisou
IČO 00262854
Adresa
Horní náměstí 73
46334 Hrádek nad Nisou
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 60060715

Nahoru