Výpis systémových zpráv

Kanalizace Sýkořice

Datum uveřejnění 12.04.2018  
Datum zahájení zadávacího řízení 11.04.2018
Označení verze Aktuální  (19.01.2021 23:02:05)
Systémové číslo P18V00002796
Stav zakázka neukončena (Aktuální zadávací řízení)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Kanalizace Sýkořice
Druh Stavební práce
Popis Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající ve vybudování veřejné kanalizační sítě pro obec Sýkořice ve Středočeském kraji.
Účelem stavby bude vybudování veřejné kanalizační sítě pro obec Sýkořice, která bude odvádět splaškové vody do projektované kanalizační sítě Zbečno, kde budou odpadní vody čištěny v nové ČOV 2x550 EO (kanalizační síť Zbečno a ČOV není předmětem této veřejné zakázky). Z důvodů nepříznivého výškového uspořádání terénu, které neumožňuje přímé gravitační napojení celé obce, je na kanalizaci navrženo šest výtlaků a jedna tlaková kanalizace. Důsledkem systematického řešení likvidace odpadních splaškových vod z obce bude nepochybný efekt zvýšen. úrovně čistoty povrchových a podzemních vod v obci a posílení ekologické stability v navazujících ekosystémech v toku Berounky.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 82 349 000,00 Kč
Druh ZŘ Užší řízení
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Evidenční číslo VZ ve Věstníku Z2018-011390
Hlavní místo plnění Středočeský kraj
Předmět CPV
  • Stavební práce na výstavbě kanalizace
Datum ukončení příjmu nabídek
Lhůta pro podání žádostí o účast 09.05.2018 12:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Obec Sýkořice
IČO 00244473
Adresa
Sýkořice 75
27024 Sýkořice
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 639738

Nahoru