Výpis systémových zpráv

"KANALIZACE A ČOV OBCE PARŠOVICE" - PROJEKTOVÉ PRÁCE

Datum uveřejnění 14.10.2014  
Datum zahájení zadávacího řízení 26.08.2014
Označení verze Aktuální  (31.03.2015 09:26:35)
Systémové číslo P14V00007219
Stav zakázka byla zadána (Plnění smlouvy)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky "KANALIZACE A ČOV OBCE PARŠOVICE" - PROJEKTOVÉ PRÁCE
Druh Služby
Popis Předmětem plnění veřejné zakázky jsou níže uvedené služby spojené se zpracováním projektové dokumentace pro stavbu: „KANALIZACE A ČOV OBCE PARŠOVICE“ v rozsahu:

A. Přípravné práce
A. 1 – Zajištění mapových podkladů
A. 2 - Inženýrsko-geologický průzkum
A. 3 Zjednodušený pasport všech stávající kanalizace
A. 4 Rekognoskace stávajícího odvodnění nemovitostí

B. Projektová dokumentace pro územní řízení (DUR)

C. Projektová dokumentace pro vodoprávní řízení (DSP) + zadávací dokumentace v rozsahu prováděcí dokumentace včetně soupisu prací a dodávek - jednostupňový projekt

D. Výkon inženýrské činnosti (IČ) v rozsahu potřebném k vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení a příslušných dalších rozhodnutí orgánů státní správy.

E. Výkon činnosti související se zadávacím řízením veřejné zakázky na výběr zhotovitele díla - stavby dle výše specifikované projektové dokumentace

F. Autorský dozor

Investiční náklady projektu činí: cca 25 mil. Kč bez DPH.

Podrobná specifikace předmětu plnění je uvedena příloze č. 2 této zadávací dokumentace.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH nezveřejněna
Druh ZŘ Veřejná zakázka malého rozsahu
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Odpovědné zadávání Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Hlavní místo plnění ČESKÁ REPUBLIKA
Předmět CPV
  • Architektonické, stavební, technické a inspekční služby
Datum ukončení příjmu nabídek 10.09.2014 10:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Obec Paršovice
IČO 00636461
Adresa
Paršovice 98
75355 Paršovice
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 221933

Nahoru