Výpis systémových zpráv

Kamenec u Poličky – výměna vodovodu

Datum uveřejnění 18.12.2017  
Datum zahájení zadávacího řízení 18.12.2017
Označení verze Aktuální  (11.12.2019 11:49:21)
Systémové číslo P17V00009140
Stav ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky (Ukončeno plnění)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Kamenec u Poličky – výměna vodovodu
Druh Stavební práce
Popis Předmětem zakázky je výměna vodovodu ve stávající trase a niveletě v části obce Kamenec u Poličky, v celkové délce 730 m. Stávající vodovod z litinového potrubí DN150 je ve špatném technickém stavu, a je proto důvodem k častým poruchám na vodovodní síti. Výměna potrubí bude prováděna v trase stávajícího vodovodu a je navržena z PE100RC v dimenzích D160 tlaková řada SDR17, včetně přepojení stávajících vodovodních přípojek (37 ks), u kterých se předpokládá dimenze D32.

Podrobně je předmět veřejné zakázky popsán v následující dokumentaci:
• projektová dokumentace pro provedení stavby, kterou vypracovala projekční firma RECPROJEKT s.r.o., Fáblovka 404, 533 52 Pardubice, IČO: 26014327, autorizace projektu: Ing. Jan Falta, autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství (příloha č. 5 zadávací dokumentace),
• neoceněný výkaz výměr - slepý rozpočet (příloha č. 6 zadávací dokumentace),
• návrh smlouvy o dílo (příloha č. 4 zadávací dokumentace),
• vyjádření dotčených orgánů (součástí přílohy č.5 zadávací dokumentace).
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH nezveřejněna
Druh ZŘ Veřejná zakázka malého rozsahu
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Hlavní místo plnění Pardubický kraj
Předmět CPV
  • Vodovody
  • Stavební práce pro vodovodní a kanalizační potrubí
  • Práce vztahující se k vodovodnímu potrubí
Datum ukončení příjmu nabídek 11.01.2018 13:00:00
URL detailu veřejné zakázky https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/60125748
Smlouva Kamenec u Poličky – výměna vodovodu
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Svazek obcí Vodovody Poličsko
IČO 60125748
Adresa
Palackého nám. 160
57201 Polička
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 228657

Nahoru