Výpis systémových zpráv

JK Nástroje - Rozvoj centra průmyslového výzkumu, vývoje a inovací - technologické vybavení

Datum uveřejnění 11.01.2019  
Označení verze Aktuální  (14.02.2019 12:09:15)
Systémové číslo P19V00000203
Stav zakázka neukončena (Aktuální zadávací řízení)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky JK Nástroje - Rozvoj centra průmyslového výzkumu, vývoje a inovací - technologické vybavení
Druh Dodávky
Popis Předmětem zakázky je dodávka technologického vybavení v rámci projektu „JK Nástroje - Rozvoj centra průmyslového výzkumu, vývoje a inovací - technologické vybavení“, a sice i) měřicího zařízení, ii) CNC horizontálního soustruhu, iii) 5osého CNC frézovacího centra, iv) CNC brusky na kulato, v) robotizace vertikálního obráběcího centra, robotizace brusky na kulato a vi) konturografu, do VVI centra společnosti JK Nástroje, s.r.o., zahrnující předmětné technologické vybavení s příslušenstvím, řídícím softwarem, dopravou na místo realizace zakázky, instalací a oživením tamtéž a zaškolením obsluhy. Tam, kde je odkazováno na konkrétní předmět, nevede toto ke zvýhodnění určitých výrobků nebo dodavatelů, nebo naopak jejich vyloučení. Přesto, poptávané plnění musí být kompatibilní se stávajícími systémy zadavatele. Tato skutečnost vychází z požadavku zadavatele, že tam, kde by bylo nabízené plnění nekompatibilní s již používanými zařízeními či systémy, by jeho přizpůsobení provozu zadavatele působilo mimořádné obtíže.

Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídky, ovšem připouští dílčí plnění předmětu zakázky.

Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení, a to bez uvedení důvodu. Zadavatel si vyhrazuje právo na odmítnutí všech předložených nabídek, a to i bez uvedení důvodu. Zadavatel si vyhrazuje právo akceptovat jen částečné plnění. Zadavatel nebude hradit žádné náklady spojené s účastí v zadávacím řízení a v souvislosti s výběrovým řízením. Veškeré náklady vzniklé uchazečům výběrového řízení tímto výběrovým řízení a v souvislosti s ním nesou uchazeči sami. Dle § 2e zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zadavatel prohlašuje, že toto výběrové řízení není veřejnou obchodní soutěží ani veřejným příslibem a nejedná se o veřejnou zakázku realizovanou dle zákona o veřejných zakázkách v platném znění.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 17 900 000,00 Kč
Druh ZŘ Jiné
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Odpovědné zadávání Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Hlavní místo plnění Zlínský kraj
Předmět CPV
  • Měřicí přístroje
  • CNC soustruhy
  • Obráběcí a tvářecí stroje pro vrtání, vyvrtání a frézování kovů
  • Průmyslové roboty
  • Brusky
Datum ukončení příjmu nabídek 14.02.2019 10:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ano
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název JK Nástroje s.r.o.
IČO 29193583
Adresa
ev.č. 74
68604 Podolí
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ neuvedeno

Nahoru