Portál pro vhodné uveřejnění používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto Portálu s tím souhlasíte. Další informace

Váš prohlížeč byl detekován jako unknown . Pro bezchybnou funkčnost tohoto Portálu je vyžadován některý z následujících prohlížečů:

Jiříkov – Stavební úpravy objektu čp. 461,...

Výpis systémových zpráv

Datum uveřejnění 30.07.2020  
Datum zahájení zadávacího řízení 30.07.2020
Označení verze Aktuální  (28.02.2022 11:42:33)
Systémové číslo P20V00005998
Stav zakázka byla zadána (Plnění smlouvy)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Jiříkov – Stavební úpravy objektu čp. 461, Náměstí - sociální bydlení pro sociálně vyloučené lokality II
Druh Stavební práce
Způsob odeslání výzvy k podání nabídek Bez odeslání výzvy nebo odeslání výzvy mimo systém
Popis Předmětem plnění veřejné zakázky je, v součinnosti se zadavatelem a dle dokumentace pro provedení stavby „Jiříkov – stavební úpravy objektu č.p. 461 Náměstí- sociální bydlení pro sociálně vyloučené lokality II.“ zpracované obchodní společností B K N, spol. s r.o., IČO: 150 28 909, se sídlem Vladislavova 29, 566 01 Vysoké Mýto, dle právních předpisů upravujících oblast realizace stavebních prací do podrobností nezbytných pro zpracování nabídky a výkazu výměr, provést stavební práce spočívající v rekonstrukci objektu č.p. 461 v centru města Jiříkov, který je v současné době neobyvatelný.
V rámci rekonstrukce objektu bude vybudováno 8 nových bytových jednotek, které budou určeny sociálně vyloučeným skupinám.
Architektonické řešení budovy bude zachováno. V rámci rekonstrukce budou provedeny vnitřní úpravy dispozice objektu, nové stropní konstrukce, protiradonová hydroizolace a tepelná izolace, střešní krytina, výměna veškerých výplní otvorů. Dále bude provedeno nové vnitřní schodiště a osobní výtah, veškeré rozvody el. energie, vody a kanalizace.
Budova bude řešena jako bezbariérová, součástí staveních úprav bude úprava venkovního schodiště a vybudování rampy.
Pro vyloučení případných pochybnost zadavatel uvádí, že předmětem plnění veřejné zakázky NENÍ oprava schodiště z náměstí a rovněž ani oplocení.
Veřejná zakázka je realizována v rámci projektu „Jiříkov – stavební úpravy objektu čp. 461, Náměstí – sociální bydlení pro sociálně vyloučené lokality II“, registrační č. projektu CZ.06.2.56/0.0/0.0/18_104/0009594, spolufinancovaného v rámci Integrovaného regionálního operačního programu.
Dodavatel bude poskytovat stavební práce zadavateli na základě smlouvy a dle nejvyšších standardů profesní efektivity a kvality. Dodavatel bude při realizaci plnění veřejné zakázky respektovat platný právní řád České republiky.
Detailní vymezení předmětu plnění veřejné zakázky je vymezeno v příloze č. 1 zadávací dokumentace.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 19 194 255,34 Kč
Druh ZŘ Zjednodušené podlimitní řízení
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Odpovědné zadávání Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Evidenční číslo VZ ve Věstníku
Hlavní místo plnění Ústecký kraj
Předmět CPV
  • Střechy
  • Stavební práce
  • Stavební montážní práce
  • Instalace a montáž výtahů
  • Rekonstrukce budov
Datum ukončení příjmu nabídek 28.08.2020 10:00:00
URL detailu veřejné zakázky https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/mesto-jirikov
Smlouva Jiříkov – Stavební úpravy objektu čp. 461, Náměstí - sociální bydlení pro sociálně vyloučené lokality II
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Město Jiříkov
IČO 00261424
Adresa
Náměstí 464
40753 Jiříkov
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 215123

Nahoru