Portál pro vhodné uveřejnění používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto Portálu s tím souhlasíte. Další informace

Váš prohlížeč byl detekován jako unknown . Pro bezchybnou funkčnost tohoto Portálu je vyžadován některý z následujících prohlížečů:

„IVANČICE, UL. KOUNICKÁ A J. VRBY, OBNOVA...

Výpis systémových zpráv

Upozornění: Zadávací řízení bylo zrušeno
Datum uveřejnění 12.06.2014  
Datum zrušení
Datum zahájení zadávacího řízení 12.06.2014
Označení verze Aktuální  (24.07.2014 13:08:08)
Systémové číslo P14V00003329
Stav zakázka byla zrušena (Aktuální zadávací řízení)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky „IVANČICE, UL. KOUNICKÁ A J. VRBY, OBNOVA VODOVODU A KANALIZACE“
Druh Stavební práce
Popis Předmětem zakázky jsou stavební práce spojené s odkanalizováním nemovitostí
v ulicích Kounické, J. Vrby a Hřbitovní v Ivančicích. Odvodnění uvedených komunikací a přilehlých zpevněných ploch je v současnosti řešeno jednotnými betonovými stokami, které jsou zejména v ulici Kounické a J. Vrby v havarijním stavu. Veřejná zakázka řeší obnovu stávajících betonových vejčitých stok Ba, Bb
v ulicích Pod Rénou, Kounické a J. Vrby. Rozsah a provedení obnovy bylo určeno vlastníkem a provozovatelem stokové sítě na základě provedeného kamerového průzkumu (VAS a.s., 02/2014). V rozsahu obnovy stoky Bb bude provedena
i obnova (výměna) stávajících domovních přípojek, přípojek od dešťových svodů
a přípojek od uličních vpustí. Přípojky budou obnoveny
i v části stoky Bb od šachty Š345 do Š341 a na stoce B4 od šachty Š341 do Š340. Zákres stávajících přípojek je pouze orientační dle kamerového průzkumu, ověření spádových poměrů a případná upřesnění budou určena během výstavby po dohodě
s provozovatelem stokové sítě a majitelem nemovitosti při odkrytí stávající přípojky. Dále je předmětem veřejné zakázky položení vodovodu, včetně vodovodní přípojky tak, jak je uvedeno v projektové dokumentaci, která je přílohou a nedílnou součástí této zadávací dokumentace. Předmět plnění veřejné zakázky je vymezen projektovou dokumentací pro provedení stavby, výkazem výměr, a dalšími dokumenty, uvedenými v čl. I vzorové Smlouvy o dílo, která tvoří přílohu č. 1 této zadávací dokumentace, přičemž uvedené dokumenty tvoří rovněž přílohu zadávací dokumentace.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 8 556 082,00 Kč
Druh ZŘ Zjednodušené podlimitní řízení
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Odpovědné zadávání Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Evidenční číslo VZ ve Věstníku
Hlavní místo plnění Jihomoravský kraj
Předmět CPV
  • Stavební práce
  • Stavební práce pro vodovodní a kanalizační potrubí
  • Práce vztahující se k vodovodnímu potrubí
  • Stavební práce na výstavbě kanalizace
Datum ukončení příjmu nabídek 01.07.2014 16:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice
IČO 49458892
Adresa
Kounická 1598/78
66491 Ivančice
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 230553

Nahoru