Výpis systémových zpráv

INTERIÉR POBOČKY MĚSTSKÉ KNIHOVNY V OC LUŽINY ARCHEOLOGICKÁ 1/2256, PRAHA 13

Datum uveřejnění 28.03.2014  
Datum zahájení zadávacího řízení 28.03.2014
Označení verze Aktuální  (13.04.2016 17:15:18)
Systémové číslo P14V00001456
Stav ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky (Ukončeno plnění)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v katalogu dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky INTERIÉR POBOČKY MĚSTSKÉ KNIHOVNY V OC LUŽINY ARCHEOLOGICKÁ 1/2256, PRAHA 13
Druh Dodávky
Popis Předmět plnění této veřejné zakázky sestává z výroby, dopravy (mimostaveništní i vnitrostaveništní), umístění a v případě zabudovaných prvků i montáže (osazení) nábytkového vybavení pobočky MKP. Předmětem je soubor interiérového vybavení volného a zabudovaného dle projektové dokumentace „Interiér pobočky Městské knihovny v OC Lužiny, Archeologická 1/2256, Praha 13“ zpracovaném Ing. arch. Tomášem Hořavou. Součástí dodávky interiéru jsou i některé drobné doprovodné práce charakteru stavebního (úpravy povrchů) či instalačního, které jsou uvedeny ve výkresové dokumentaci: tapetování, natěračské práce, připojení nábytkového vybavení zdravotechnické (kuchyňská linka) a elektroinstalační (koordinace se stavbou při el. SLN a SLB připojení některého vybavení, zavěšení a připojení závěsných svítidel).

Soubor nábytkového vybavení sestává ze dvou částí:
1. Prvky atypické, až na výjimky doložené výkresovou dokumentací,
2. Prvky typové, určené popisem ve výkazu výměr a snímkem v závazné části PD nazvané "Vizuální definice typových výrobků" (dále jen VDTV).

Předmětem dodávky je výroba či pořízení všech prvků vybavení, jejich doprava a osazení (montáž) na místo určené projektovou dokumentací, případně upřesněné autorským dozorem a objednatelem, a jejich uvedení do bezchybného provozu.

Bližší specifikace je uvedena v bodě 4 zadávací dokumentace.

Veřejná zakázka není rozdělena na jednotlivé části. Uchazeč musí podat svou nabídku na celý předmět plnění.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 3 000 000,00 Kč
Druh ZŘ Zjednodušené podlimitní řízení
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Evidenční číslo VZ ve Věstníku 494285
Hlavní místo plnění Hlavní město Praha
Předmět CPV
  • Zařízení interiéru
Datum ukončení příjmu nabídek 22.04.2014 10:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Smlouva INTERIÉR POBOČKY MĚSTSKÉ KNIHOVNY V OC LUŽINY ARCHEOLOGICKÁ 1/2256, PRAHA 13
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Městská knihovna v Praze
IČO 00064467
Adresa
Mariánské náměstí 1
11572 Praha 1
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 60056336

Nahoru