Výpis systémových zpráv

Interaktivní školení psychologie jednání s využitím inscenačních metod pro potřeby projektu Společně k zvýšení kvality a výkonu aktérů veřejné správy

Datum uveřejnění 25.10.2018  
Datum zahájení zadávacího řízení 25.10.2018
Označení verze Aktuální  (20.11.2018 07:50:23)
Systémové číslo P18V00008550
Stav zakázka byla zadána (Plnění smlouvy)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Interaktivní školení psychologie jednání s využitím inscenačních metod pro potřeby projektu Společně k zvýšení kvality a výkonu aktérů veřejné správy
Druh Služby
Popis 1. Předmětem plnění veřejné zakázky je:
1.1 závazek dodavatele poskytnout zadavateli řádně vzdělávací služby v podobě dvanácti interaktivních dvoudenních školení psychologie jednání s využitím inscenačních metod (dále jen „školení“) v termínu od listopadu 2018 do listopadu 2019:
a) kladoucích důraz na interaktivní zapojení subjektů cílové skupiny a intenzivní využívání inscenační metod, při kterých se budou subjekty cílové skupiny stávat aktéry případu, kdy jim budou svěřovány určité role, do kterých se vžijí, při kterých se budou moci projevovat daleko intenzivněji, s hlubším prožitkem, než při pouhé diskusi a rozboru situace, a
b) tematicky a obsahově zaměřených na psychologii jednání, osobní typologii, projevy a chování různých typů osobností, úspěšnou a efektivní komunikaci s lidmi, zvládání stresových situací, řešení konfliktů, řešení agrese, vyjednávání, jednání s klientem s problémovým chováním, asertivita a techniky asertivního jednání, jednání vůči podřízenému/nadřízenému, význam řeči těla a stylu jednání, prvky úspěšné a neúspěšné komunikace, složky profesionální masky úředníka, vedení jednání na úřadě, reakce na námitky, oprávněnou i neoprávněnou kritiku, praktické ukázky konfliktního dialogu, apod. (zde uvedené tematické a obsahové zaměření školení je v obecné rovině, přesné požadavky budou dohodnuty mezi zadavatelem a vybraným dodavatelem v rámci setkání pracovní skupiny),
1.2 závazek dodavatele zúčastnit se setkání pracovní skupiny, připravit řádně školení po tematické, obsahové a metodické stránce, zpracovat, vytisknout a zkompletovat výukové a testové materiály pro subjekty cílové skupiny, zajistit didaktické a technické pomůcky, potřebné pro realizaci školení dle potřeb dodavatele, poskytnou školení v termínech sjednaných smluvními stranami, s účastí dvou lektorů pro každý den školení, pokrýt náklady na lektory (tj. odměna, strava, doprava do místa plnění, případné ubytování a jiné), připravit pro každý den každého školení prezenční listinu, osvědčení pro subjekty cílové skupiny, hodnoticí dotazníky, aj.
1.3 Bližší specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je uvedena v příloze Smlouvy č. 1.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH nezveřejněna
Druh ZŘ Veřejná zakázka malého rozsahu
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Hlavní místo plnění ČESKÁ REPUBLIKA
Předmět CPV
  • Vzdělávání a školení
Datum ukončení příjmu nabídek 06.11.2018 12:30:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Smlouva Interaktivní školení psychologie jednání s využitím inscenačních metod pro potřeby projektu Společně k zvýšení kvality a výkonu aktérů veřejné správy
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Město Rožnov pod Radhoštěm
IČO 00304271
Adresa
Masarykovo náměstí 128
75661 Rožnov pod Radhoštěm
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 60050406

Nahoru